Hưng Yên: Những chuyển biến sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 04/10/2019 15:52
(ĐCSVN) – Bộ mặt nông thôn tỉnh Hưng Yên có nhiều thay đổi: Hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, dân sinh. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng đều qua các năm; môi trường, cảnh quan nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực.

Đây là nhận định của Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ tại Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020 và nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 – 2025 được tổ chức ngày 3/10 tại thành phố Hưng Yên.

Theo đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, tính cố kết cộng đồng với một ý chí quyết tâm mạnh mẽ để thay đổi, để tiến bộ trong nhận thức, việc làm của từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Huyện Mỹ Hào (nay là thị xã Mỹ Hào) là địa phương đầu tiên trong tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới (Ảnh:hungyentv.vn)

Theo Bí thư Tỉnh ủy, bộ mặt nông thôn của tỉnh có nhiều thay đổi, hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, dân sinh. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng đều qua các năm; môi trường, cảnh quan nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Văn hóa không ngừng phát triển; phát huy tốt những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Từ năm 2010 đến 2019, Hưng Yên đã huy động tổng nguồn lực gần 64 nghìn tỷ đồng để xây dựng NTM. Đến nay, toàn tỉnh đã có 141/145 xã (đạt tỷ lệ 97,2%) được công nhận xã đạt chuẩn NTM (vượt 17,2% so với kết hoạch đặt ra đến năm 2020). Phấn đấu hết năm 2019, 100% số xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Dự kiến thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh hết năm 2019 đạt 45 triệu đồng/người. Giá trị thu bình quân trên 1ha đất canh tác năm 2018 đạt 192 triệu đồng, tăng 1,28 lần so với năm 2015, dự kiến năm 2019 đạt 200 triệu đồng/ha.

Huyện Mỹ Hào (nay là thị xã Mỹ Hào) đã được công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2017; huyện Văn Giang được công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2018 và thành phố Hưng Yên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Hưng Yên có 100% số xã đạt tiêu chí NTM nâng cao; có 10 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; 100% số huyện, thành phố, thị xã cơ bản đạt tiêu chí huyện NTM.

Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng/người/năm; giá trị thu nhập bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 200 triệu đồng; diện tích chuyển đổi đất gieo cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, nuôi thả thủy sản đạt 17 nghìn ha...

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hưng Yên phấn đấu 30% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao theo tiêu chí mới; 20% số xã được công nhận xã NTM kiểu mẫu; có từ 1 đơn vị cấp huyện trở lên được công nhận NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 60 triệu đồng/người/năm; giá trị thu nhập bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 230 triệu đồng. 

Nhân dịp Hưng Yên tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Xuân Cường – Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban Chỉ đạo TW các Chương trình mục tiêu quốc gia đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân trong tỉnh trong việc đề ra các lộ trình, giai đoạn phù hợp với điều kiện của tỉnh. Trong đó, biết phát huy thế mạnh của Hưng Yên trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, huy động các nguồn lực, vận động tuyên truyền để cả xã hội vào cuộc, tạo nên những đột phá trong xây dựng NTM.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên bấm nút khai trương hệ thống điện tử truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa có tên miền hy.checknet.vn./.

Phương Anh (tổng hợp)
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực