Cầu nối giữa Đảng với Nhân dân trên mạng internet

Thứ sáu, 24/03/2023 20:00
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng với hệ thống nền tảng số, bao gồm các cơ sở dữ liệu điện tử đa phương tiện, địa chỉ lưu trữ và liên kết các nguồn tài nguyên thông tin của các cơ quan Đảng ở Trung ương và địa phương. Đồng thời, Cổng cũng là địa chỉ kết nối thực hiện chuyển đổi số trong giao tiếp, đối thoại giữa Đảng với Nhân dân và diễn đàn để Nhân dân góp ý xây dựng Đảng.
leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Doãn Tiến trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 29/3 tới đây, Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai trương hòa mạng internet. Nhân dịp này, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có cuộc trao đổi với TS Trần Doãn Tiến, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng chỉ đạo Cổng, Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quá trình triển khai, xây dựng Cổng thông tin điện tử của Đảng với các chức năng, nhiệm vụ: là tiếng nói của Đảng và Nhân dân Việt Nam trên mạng internet; cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, văn kiện Đảng; thiết lập kênh thông tin tiếp nhận góp ý của Nhân dân với Đảng.

PV: Thưa đồng chí! Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa như thế nào?

Đồng chí Trần Doãn Tiến: Thực ra, trong quá trình 23 năm xây dựng và phát triển Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tuy chưa xây dựng và phát triển Cổng nhưng Báo đã triển khai các tiện ích của Cổng. Báo là một trong những cơ quan báo chí từ rất sớm đã tiến hành khá thường xuyên các buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn  thể chính trị- xã hội....với bạn đọc. Song phải đến thời điểm vừa qua, mới bắt đầu khởi động chính thức chủ trương xây dựng Cổng. Đặc biệt, từ khi Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh, tiên phong thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Và Quyết định số 749/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; và mới nhất là sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 27-QĐ/TW ngày 10/8/2021 về chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2021-2025, Ban Tuyên giáo Trung ương có Quyết định số 912-QĐ/BTGTW về việc giao cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng “Đề án Cổng thông tin điện tử của Đảng trên mạng Internet”.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẩn trương, tích cực triển khai xây dựng Đề án trình lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả… Đến nay, Cổng thông tin đã hoàn thành việc tích hợp dữ liệu; giao diện, nội dung và các yêu cầu về kỹ thuật đảm bảo mục tiêu đề ra theo Đề án. Cổng cũng đã được phát mạng thử nghiệm; qua đó ghi nhận ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và bạn đọc để tiếp tục bổ khuyết, hoàn thiện trước khi phát mạng chính thức.

Như vậy, có thể nói Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong thời điểm này là rất có ý nghĩa. Điều này nằm trong chủ trương thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương Đảng cũng như là báo của Đảng bộ các tỉnh, thành phố đều phải thực hiện chuyển đổi số, thích ứng thực hiện công nghệ 4.0 để hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác truyền thông, nhất là lĩnh vực báo chí…

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngoài việc chuyển tải hệ thống thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như các công việc về công tác xây dựng Đảng của Trung ương Đảng thì có thể nói là những thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam rất có ý nghĩa để toàn Đảng cũng như hệ thống chính trị nắm được toàn bộ quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng. Từ đó có thể là thực hiện ngay và thông tin một cách rất kịp thời trong việc chuyển đổi số, nhất là để toàn Đảng, toàn dân nắm được các hoạt động của Đảng.

PV: Xin đồng chí cho biết quá trình xây dựng Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đến thời điểm này?

Đồng chí Trần Doãn Tiến: Đến thời điểm này có thể khẳng định rằng, sau gần một năm triển khai, các công việc chuẩn bị triển khai dự án xây dựng Cổng đã cơ bản hoàn tất. Ngay sau Quyết định 27 của Ban Bí thư thì Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phối hợp với các đối tác để xây dựng đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử của Đảng, sau đó thì phối hợp với các đối tác để triển khai các bước xây dựng giao diện, hình thức, kỹ thuật, công nghệ,… Đặc biệt là xây dựng các đầu mối tích hợp thông tin lên Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đến nay, sau gần một năm triển khai, giao diện Cổng thông tin được xây dựng khoa học, bảo đảm tính thẩm mỹ, tiện ích, tạo điều kiện cho độc giả cũng như là cán bộ, đảng viên có thể dễ dàng tra cứu, sử dụng.. 3 khối nội dung lớn của cổng gồm: Khối tin tức (các chuyên mục: Tin hoạt động; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Xây dựng Đảng...); Khối dữ liệu (các chuyên mục: Văn bản mới; Hướng dẫn công tác Đảng; Cơ quan Đảng Trung ương; Tổ chức chính trị - xã hội; Bộ, ngành; Tỉnh thành ủy...); Khối các ứng dụng (các chuyên mục: Hỏi đáp trực tuyến, Đối thoại trực tuyến, Góp ý xây dựng Đảng, Diễn đàn xây dựng Đảng...)

Hiện Cổng đã tích hợp được 101 các đơn vị bao gồm các cổng của các Ban Đảng Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, cổng của các bộ, ban, ngành và cổng thông tin điện tử của 63 tỉnh, thành ủy. Cơ sở dữ liệu trong 101 đơn vị tích hợp đã được triển khai. Thông tin của mỗi cơ quan, đơn vị được tích hợp trong một trang thành phần riêng trên Cổng, gồm 4 tiểu mục chính: Giới thiệu; Tin hoạt động; Xây dựng Đảng; Văn bản, tài liệu.

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam một mặt được thiết kế thành hệ thống nền tảng số, gồm cơ sở dữ liệu điện tử đa phương tiện, địa chỉ lưu trữ và liên kết các nguồn tài nguyên thông tin của các cơ quan Đảng Trung ương; các tổ chức chính trị - xã hội; các bộ, ngành; các tỉnh, thành ủy thông qua mạng thông tin toàn cầu internet. Mặt khác, với việc tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các ấn phẩm của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cổng thông tin cũng đảm bảo cung cấp kịp thời, chính xác và đầy đủ những thông tin chính thức về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp, các thành tựu phát triển trên các lĩnh vực..., để cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm dù ở bất kỳ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào cũng có thể khai thác những thông tin phục vụ cho nhu cầu của mình.

Hệ thống thông tin trên Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức khoa học, với các lựa chọn tìm kiếm từ cơ bản đến nâng cao và các phương thức khai thác thông tin đa dạng trên máy tính, các thiết bị thông minh, các mạng xã hội và các tính năng tương tác sẽ giúp độc giả dễ dàng tiếp cận nội dung, thực hiện các ý kiến góp ý, trao đổi, bình luận, chia sẻ; giúp lan tỏa nội dung đến nhiều người và là cầu nối giao tiếp giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Đến thời điểm này, các công việc triển khai, trong đó có cả việc tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ hệ thống quản trị Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã hoàn tất. 50 cán bộ, phóng viên, biên tập viên nhiều kinh nghiệm của báo đã bắt tay vào công việc từ nhập dữ liệu cũng như là hậu kiểm về dữ liệu, tích hợp lên Cổng. Tất cả đã sẵn sàng cho Lễ khai trương để hòa mạng internet Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự kiến ngày 29/3 tới đây sẽ chính thức ra mắt Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành ủy sẽ tham dự và chứng kiến lễ ra mắt này.

PV: Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Việt Nam sẽ tập trung vào những nội dung gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Doãn Tiến: Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với lại các cổng của các Ban Đảng Trung ương, cổng của các tỉnh, thành ủy… sẽ được xây dựng và kết cấu thành một số nội dung chủ yếu và trọng tâm sau đây:

Khối dữ liệu thứ nhất, nhóm nội dung về tin hoạt động, trong đó phản ánh, cập nhật kịp thời hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nét đặc thù của Cổng thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ kết cấu thành năm trang riêng của từng đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có giới thiệu về tiểu sử, tin hoạt động từng đồng chí. Đây là một trong những nét đặc thù có thể nói là lần đầu tiên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có trang riêng của từng đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nhóm nội dung thứ hai là cập nhật liên tục và kịp thời các hoạt động của Đảng ta, trong đó có cập nhật hoạt động các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương qua từng khoá, nhất là một số các nghị quyết, quan điểm, chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đều được cập nhật kịp thời trên Cổng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Doãn Tiến: Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn thành việc tích hợp dữ liệu; giao diện, nội dung và các yêu cầu về kỹ thuật đảm bảo mục tiêu đề ra.

Nhóm nội dung thứ ba là Cổng sẽ cập nhật kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng; những quan điểm, chủ trương, chính sách lớn của Đảng sẽ có những văn bản hướng dẫn mới nhất để triển khai công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng; để các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân có thể vào đây cập nhật những chủ trương, chính sách lớn, hướng dẫn về công tác nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng của các Ban Đảng Trung ương.

Khối dữ liệu thứ hai, cập nhật các văn bản mới. Các văn bản mới ở đây là cập nhật nguyên văn các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận và các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để độc giả cũng như cán bộ, đảng viên, Nhân dân cập nhật các văn bản mới, các văn kiện mới của Đảng

Khối dữ liệu thứ ba, hệ thống cơ sở dữ liệu Các Mác, Ăngghen, Lê Nin, Hồ Chí Minh, văn kiện Đảng được tích hợp từ hệ thống tư liệu văn kiện và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam để cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh… có thể dễ dàng tra cứu hệ thống và cơ sở dữ liệu này bao gồm toàn văn các tác phẩm kinh điển và văn kiện Đảng để phục vụ cho công tác, học tập.

Khối dữ liệu thứ tư, thực hiện các tiện ích của Cổng. Đây là điểm nhấn rất là quan trọng để thực hiện giao tiếp giữa Đảng với Nhân dân, giữa Nhân dân với Đảng. Theo đó, Cổng sẽ thực hiện bốn tiện ích.

Một là, “Hỏi đáp trực tuyến”. Tại diễn đàn này,  cán bộ, đảng viên, Nhân dân, công chúng báo chí có thể hỏi đáp những những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tòa soạn sẽ trả lời trực tiếp cũng như trực tuyến tới bạn đọc.

Hai là, “Đối thoại trực tuyến”. Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức các buổi tọa đàm trực tuyến, mời các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà khoa học có thể trả lời đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân những vấn đề mà xã hội quan tâm.

Ba là, “Góp ý xây dựng Đảng”. Trước các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đăng tải các văn kiện của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân và Nhân dân sẽ góp ý vào các nội dung của văn kiện trình Đại hội. Đồng thời, Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp ý ở những nội dung cụ thể về công tác xây dựng Đảng.

Bốn là, “Diễn đàn xây dựng Đảng”. Diễn đàn tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong nước cũng như là kiều bào ta nước ngoài có thể tham gia góp ý xây dựng Đảng. Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ căn cứ vào chỉ đạo, định hướng thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương để xây dựng các nội dung trong diễn đàn theo hướng gợi mở để cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong và ngoài nước có thể tham gia góp ý về xây dựng Đảng.

Trên cơ sở diễn đàn này, các ý kiến tham gia góp ý sẽ được Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổng hợp để báo cáo với Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan hữu quan những nội dung góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài nước góp ý xây dựng Đảng.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thu Hà (thực hiện)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực