leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TT)

Thưa các đồng chí!

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, tôi có mấy ý kiến kết luận Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Tuyên giáo triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có rất nhiều biến động. Kinh tế, thương mại thế giới có dấu hiệu phục hồi trở lại, nhưng chưa vững chắc. Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động tiêu cực, kéo dài đến kinh tế thế giới, khu vực. Ở trong nước, dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư ở nhiều địa phương với mức độ nhanh, mạnh, nguy hiểm đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh, du lịch và đời sống của nhân dân. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã cố gắng, nỗ lực thực hiện thành công mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; đặc biệt là tổ chức thành công 2 sự kiện trọng đại của đất nước là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức, dịch COVID-19 có thể còn tiếp tục kéo dài, thậm chí vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới. Sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, nhất là ở những vùng có dịch và những ngành, những lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ xảy ra xung đột, đe dọa sự ổn định trong khu vực. Các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là vào dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước.

Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen đó, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, toàn ngành Tuyên giáo đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Dự thảo báo cáo đã nêu khá đầy đủ những kết quả chủ yếu, phát biểu của các đồng chí cũng đã phân tích, làm rõ thêm, tôi chỉ nhấn mạnh mấy kết quả nổi bật:

Một là, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 được đề ra tại Hội nghị tổng kết cuối năm 2020 và được toàn Ngành chủ động, tích cực triển khai ngay từ đầu năm với nhiều đổi mới, sáng tạo. Sau khi Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẩn trương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 01-CT/TW “về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và tham mưu Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho cán bộ chủ chốt. So với nhiệm kỳ trước, đây là đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết được kết nối nhiều điểm cầu nhất, xuống tận cấp xã và đặc biệt, có cả các điểm cầu ở nước ngoài, với 7.903 điểm cầu, 1 điểm cầu ở Trung ương, 67 điểm cầu cấp tỉnh, 7.835 điểm cầu cấp huyện, xã với tổng số đại biểu tham dự đông nhất từ trước tới nay là 1.022.037 người. Việc tổ chức thành công hội nghị đầu tiên triển khai nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII là cơ sở quan trọng để các tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng nhằm đưa những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế. Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản và tuần tới sẽ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt cho lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật, hội khoa học kỹ thuật và các văn nghệ sỹ, trí thức.

Hai là, toàn Ngành đã tập trung tham mưu cấp ủy tiến hành sơ kết và tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII – chuyên đề năm 2021. Đồng chí Tổng Bí thư đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng. Việc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, có sự mở rộng kết nối xuống cơ sở là phù hợp, thể hiện sự tiếp tục đổi mới phương thức công tác tuyên giáo trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thành công của hội nghị này là tiền đề quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả; tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ba là, toàn Ngành đã chủ động, tích cực tham gia, góp phần thực hiện thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp thực tiễn với nhiều hình thức phong phú, từ xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài đến phát hành sổ tay, tài liệu hỏi đáp, qua tin nhắn của các mạng điện thoại di động, pano, áp phích, trang trí khánh tiết, cổ động trực quan trên đường, phố…, tạo bầu không khí phấn khởi, tích cực trong toàn xã hội, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Dù dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp nhưng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ rất cao. Toàn ngành cũng tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời thông tin, phản ánh cho cấp ủy, chính quyền và ủy ban bầu cử các cấp để xử lý, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh; đồng thời tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ,phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước trong thời điểm diễn ra bầu cử. Có thể khẳng định, ngành Tuyên giáo đã đóng góp quan trọng vào thành công của sự kiện chính trị trọng đại này của đất nước, được Hội đồng Bầu cử quốc gia, cấp ủy, chính quyền các cấp và xã hội đánh giá cao.

Bốn là, toàn ngành đã tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Dịch COVID-19 bùng phát từ năm 2020, nhưng đợt bùng phát lần thứ tư này rất phức tạp, đặt ra nhiều vấn đề mới chưa có tiền lệ trong thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. 6 tháng đầu năm, cả nước vẫn phải tiếp tục nỗ lực, quyết liệt chống dịch. Ngành Tuyên giáo đã tích cực tham gia, đóng góp hiệu quả vào cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”; chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu cấp ủy các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, góp phần vào kết quả đạt được trong thực hiện mục tiêu “kép”.

Năm là, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch đạt nhiều kết quả tích cực, tạo được thế trận đồng bộ, chủ động, mạnh mẽ trên cả mặt “xây” và “chống”.

6 tháng đầu năm, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là vào dịp Đại hội Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, gỡ bỏ, xử lý và phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội; lan tỏa, chia sẻ hàng triệu bài viết, bình luận, hình ảnh, video clip thông tin tích cực, chính thống..., góp phần quan trọng tổ chức thành công các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Những kết quả nổi bật nêu trên là rất đáng phấn khởi, tự hào, thể hiện rõ vai trò của ngành Tuyên giáo trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích đạt được của toàn Ngành.

Thưa các đồng chí !

Phấn khởi, tự hào với những kết quả đạt được, nhưng chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận công tác tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Dự thảo Báo cáo đã nêu, các đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra các nhược điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, Tôi không nhắc lại. Đề nghị sau Hội nghị này, toàn Ngành nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những mặt hạn chế, những việc làm chưa tốt, trên cơ sở đó tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra. Về nhiệm vụ công tác tuyên giáo thời gian tới, báo cáo cũng nêu khá đầy đủ, tôi nhấn mạnh mấy nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị.

Toàn Ngành cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong năm 2021 và cả toàn khóa, từ đó tập trung, nỗ lực triển khai có chất lượng. Thời gian tới cần làm tốt mấy việc sau:

Một là, tiếp tục tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên chưa dự hội nghị cán bộ chủ chốt trong toàn hệ thống chính trị ở các cấp. Lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức học tập, quán triệt phù hợp với cán bộ, đảng viên, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức, tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhanh chóng đưa những nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn.

Hai là, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết chỉ là bước đầu, vấn đề quan trọng là đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm. Đề nghị ban tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án, dự án khả thi, sát với điều kiện thực tế, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí – xuất bản, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên...; kịp thời lý giải những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết; uốn nắn kịp thời những nhận thức chưa đúng; chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái.

Thứ hai, khẩn trương tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cần cụ thể hóa nội dung Kết luận 01-KL/TW và các chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc của từng địa phương, đơn vị. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là với thế hệ trẻ. Cần đa dạng hóa các hình thức quán triệt, tuyên truyền chuyên đề cho phù hợp, hiệu quả cao nhất trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tham mưu cấp ủy quan tâm chỉ đạo nhân rộng gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đồng thời coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ ba, tiếp tục tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Như các đồng chí đã biết, dịch đang diễn biến rất phức tạp và có thể còn kéo dài, khó lường, vì thế công tác tuyên giáo cần tập trung tham gia phòng, chống dịch, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của ngành đối với Đảng, Nhà nước và xã hội. Thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19; khắc phục phục tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch nhưng cũng không tạo ra tâm lý hoang mang, lo lắng, căng thẳng trong nhân dân; cần phải truyền cảm hứng và tạo niềm tin cho nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, tích cực thực hiện phòng chống dịch. Chú trọng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tháo gỡ khó khăn, nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đúng quan điểm: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, văn hóa, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, vì mục tiêu cuối cùng là sức khỏe, tính mạng, hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Tập trung tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp, phản ánh, tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền những vấn đề nảy sinh, bảo đảm gói hỗ trợ được triển khai kịp thời, đúng người, đúng đối tượng. Tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động chung quanh việc phòng, chống dịch.

Thứ tư, sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhất là cán bộ lãnh đạo có nhiều biến động, nhiều đồng chí từ các lĩnh vực khác chuyển sang, lần đầu làm công tác tuyên giáo nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Chỉ tính riêng cấp tỉnh đã có 57/210 đồng chí mới được luôn chuyển, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo Ban tuyên giáo (chiếm tỷ lệ 27,14%), trong đó có 33 đồng chí Trưởng ban. Vì thế, thời gian tới cần quan tâm bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp; tiếp tục đổi mới phương thức công tác tuyên giáo, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, “tuyên giáo số”. Vừa qua, nhiều ban tuyên giáo đã có đổi mới, ứng dụng internet, mạng xã hội trong lãnh đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ, cần tiếp tục phát huy. Tăng cường phối hợp giữa ngành Tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhân dân quan tâm theo tinh thần Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 170-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thưa các đồng chí!

Thời gian từ nay đến cuối năm 2021 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, một lần nữa tôi đề nghị toàn Ngành chúng ta phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành trong năm 2021 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chuẩn bị đến dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2021), thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, tôi xin chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc, nêu cao bản lĩnh chính trị, không ngừng  nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là những người chiến sỹ xung kích trên mặt trận Tuyên giáo của Đảng.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí./.

(*) Đầu đề do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đặt.