Cổng Thông tin điện tử ĐCSVN: Cầu nối giao tiếp giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân

Thứ tư, 29/03/2023 12:00
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Hệ thống thông tin trên Cổng Thông tin điện tử ĐCSVN được tổ chức khoa học, với các lựa chọn tìm kiếm từ cơ bản đến nâng cao và các phương thức khai thác thông tin đa dạng trên các nền tảng số, các thiết bị thông minh, các mạng xã hội và các tính năng tương tác sẽ giúp lan tỏa nội dung đến nhiều người và là cầu nối giao tiếp giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.
Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Chỉ đạo - Trưởng Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu tổng quan giao diện, hệ thống chuyên mục của Cổng. 

Sáng ngày 29/3 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương “Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam” tại địa chỉ: www.dangcongsan.org.vn. Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Chỉ đạo - Trưởng Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài giới thiệu tổng quan giao diện, hệ thống chuyên mục của Cổng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu đến bạn đọc toàn văn bài giới thiệu:

Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương!

- KÍnh thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương  Đảng, Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành  ủy!

- Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý!

Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; và Quyết định số 27-QĐ/TW ngày 10/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2021-2025, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Quyết định số 912-QĐ/BTGTW, ngày 26/11/2021 giao cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng “Đề án Cổng thông tin điện tử của Đảng trên mạng Internet”.

Đến nay, sau hơn một năm triển khai, các công việc chuẩn bị triển khai Đề án xây dựng Cổng đã cơ bản hoàn tất.

Tại Lễ khai trương hôm nay, được sự ủy quyền của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung  ương, tôi xin phép được thay mặt Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) giới thiệu tổng quan giao diện, hệ thống chuyên mục của Cổng như  sau:

Cổng thông tin điện tử ĐCSVN với địa chỉ truy cập: dangcongsan.org.vn, Cổng thông tin điện tử ĐCSVN sẽ cung cấp đến bạn đọc những chủ trương, đường lối, chính sách, văn kiện của Đảng; là cổng thông tin giao tiếp giữa Đảng với Nhân dân; trung tâm tích hợp thông tin của các cơ quan đảng Trung ương, đảng ủy trực thuộc trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, các bộ, ngành và các tỉnh, thành ủy.

Tương ứng với các chức năng trên, Cổng sẽ gồm 3 khối nội dung lớn:

Một là, khối tin tức cập nhật hng ngày: Các chuyên mục Tin hoạt động; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Xây dựng Đảng sẽ thường xuyên cập nhật tin tức mới, chuyển tải kịp thời đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, độc giả trong và ngoài nước về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng.

Đặc biệt, chuyên mục Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ gồm 5 trang riêng biệt của 5 đồng chí lãnh đạo: Tổng Bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội; Thường trực Ban Bí thư. Qua đó, cung cấp thông tin toàn diện, chính thức về tiểu sử, các bài phát biểu, bài viết và các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Hai là, khối thông tin dữ liệu: Đây là mảng nội dung lớn, quan trọng của Cổng thông tin điện tử ĐCSVN, với các nhóm dữ liệu gồm:

- Hệ thống văn bản mới: Chuyên mục Văn bản mới sẽ cập nhật đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, thông báo... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu của các cấp ủy, đảng viên, Cổng thông tin điện tử ĐCSVN thiết lập chuyên mục Hướng dẫn công tác Đảng, trong đó giới thiệu, cập nhật các văn bản hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương về các mặt công tác Đảng như: Nghiệp vụ công tác đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thi hành Điều lệ Đảng; hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương...

- Hệ thống tư liệu văn kiện: Cổng thông tin điện tử ĐCSVN tích hợp, liên kết đầy đủ hệ thống Tư liệu Văn kiện Đảng; C. Mác; Ph. Ăngghen; V. I. Lênin; Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở dữ liệu riêng có, đặc thù, mang tính bản sắc của Báo điện tử ĐCSVN nhằm phục vụ hiệu quả cho công việc tra cứu của bạn đọc. Hệ thống cơ sở dữ liệu được số hóa nguyên văn định dạng theo sách in những tác phẩm kinh điển của C. Mác; Ph. Ăngghen; V. I. Lênin; Hồ Chí Minh; tư liệu về các kỳ đại hội Đảng; văn kiện đảng toàn  tập.

- Hệ thống thông tin tích hợp: bao gồm các chuyên mục: Cơ quan Đảng Trung ương; Tổ chức chính trị - xã hội; Bộ, ngành; Tỉnh thành ủy. Cổng  sẽ tích hợp thông tin từ các cổng thông tin điện tử của hơn 108 đầu mối tích hợp thông tin của các cơ quan đảng Trung ương; tổ chức chính trị - xã hội; bộ, ngành và tỉnh, thành ủy... Thông tin của mỗi cơ quan, đơn vị được tích hợp kết cấu thành một trang thành phần riêng trên Cổng, gồm 4 tiểu mục chính gồm: Giới thiệu; Tin hoạt động; Xây dựng Đảng; Văn bản, tài liệu.

Như vậy, qua nền tảng số của Cổng Thông tin điện tử ĐCSVN được tích hợp với các cổng thành phần, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin và dữ liệu phong phú của các cấp ủy Đảng từ cổng thông tin của các Cơ quan Đảng Trung ương; Tổ chức chính trị - xã hội; Bộ, ngành; Tỉnh, thành ủy một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đặc biệt, để kịp thời đăng tải thông tin lên Cổng, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bên cạnh việc tự động tích hợp thông tin, Ban biên tập Cổng sẽ phân quyền, cung cấp acount riêng để các cơ quan, đơn vị tích hợp thông tin chủ động cập nhật thông tin cho trang thành phần của đơn vị mình và trực tiếp cập nhật lên Cổng. Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo các bộ, ngành.... phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách, quản lý, đăng duyệt thông tin lên Cổng.

Đồng thời, trong thời gian tới, Cổng thông tin sẽ tích hợp từ Trục tích hợp, liên thông dữ liệu của cơ quan Đảng do Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng, triển khai, qua đó sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu điều hành tác nghiệp phong phú từ các cơ quan Đảng, đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin của cán bộ, đảng viên.

 Ba là, khối các ứng dụng của Cổng, Cổng sẽ thực hiện vai trò là kênh giao tiếp điện tử giữa Đảng với Nhân dân thông qua các tính năng tương tác hiệu quả; trong đó, chuyên mục Hỏi đáp trực tuyến sẽ là kênh tiếp nhận và giải đáp câu hỏi của cán bộ, đảng viên và bạn đọc về công tác xây dựng Đảng, các quy định của Đảng và một số lĩnh vực quan trọng khác được xã hội quan tâm.

Chuyên mục Đối thoại trực tuyến đăng tải trả lời phỏng vấn trực tuyến hoặc phát trực tiếp các cuộc đối thoại, giao lưu trực tuyến với sự tham dự của các đại biểu, khách mời là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học…Nội dung đối thoại gồm những vấn đề thời sự quan trọng, các lĩnh vực nóng được đông đảo cán bộ, đảng viên và bạn đọc quan tâm.

Các chuyên mục  Góp ý xây dựng Đảng, Diễn đàn xây dựng Đảng phản ánh nhưng ý kiến, tâm tư, nguyện vọng cũng như các đề xuất các  lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, tính năng của ứng dụng Truyền hình trực tiếp sẽ cho phép Cổng thông tin phát trực tuyến các sự kiện lớn của Đảng như: Đại hội Đảng, các Kỳ họp Quốc hội, và các hội nghị nghiên cứu, quán triệt nghị quyết …

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

 Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Cổng thông tin điện tử của Đảng được khai trương và đi vào hoạt động hôm nay sẽ góp phần thực hiện tốt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2021 - 2025.

Hiện tại Cổng đã đáp ứng những yêu cầu cơ bản các tiện ích của Cổng và nhu cầu khai thác, trao đổi thông tin của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị và của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hệ thống thông tin trên Cổng thông tin điện tử ĐCSVN được tổ chức khoa học, với các lựa chọn tìm kiếm từ cơ bản đến nâng cao và các phương thức khai thác thông tin đa dạng trên các nền tảng số, các thiết bị thông minh và các tính năng tương tác sẽ giúp độc giả dễ dàng tiếp cận nội dung, thực hiện các ý kiến góp ý, trao đổi, bình luận, chia sẻ; giúp lan tỏa thông tin chính thống đến nhiều người và là cầu nối giao tiếp giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Các tiện ích giao tiếp điện tử, diễn đàn góp ý xây dựng Đảng và đối thoại trực tuyến trên Cổng sẽ góp phần tạo sự đột phá thực sự về chuyển đổi số gắn bó hiệu quả giữa Đảng với Nhân dân và giữa Nhân dân với Đảng. Hệ thống thông tin dữ liệu số của Cổng thông tin điện tử ĐCSVN sẽ từng bước cập nhật bổ sung là nguồn tài nguyên thông tin số bổ ích đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Tuy vậy, việc khai trương, đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử ĐCSVN ngày hôm nay mới chỉ là bước đi đầu tiên. Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự quyết tâm lớn, sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung  ương Đảng, sự phối hợp của các đầu mối tích hợp thông tin lên Cổng từ các ban, bộ, ngành, tỉnh thành ủy. Trước mắt, rất cần sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn cơ chế phối hợp của Cổng với các ban, bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy để tạo sự đồng bộ trong tích hợp thông tin, kỹ thuật, công nghệ từ các cổng thành phần với Cổng thông tin điện tử ĐCSVN.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

 Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Trên đây, thay mặt Ban biên tập Cổng, tôi đã trình bày tổng quan giao diện, hệ chuyên trang, chuyên mục và những nội dung cơ bản của Cổng thông  tin điện tử ĐCSVN. Nhân buổi lễ khai trương hôm nay, thay mặt Ban Biên tập Báo điện tử ĐCSVN, xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành, Trung ương các Đoàn thể chính trị - xã hội; các tỉnh ủy, thành ủy, các đơn vị đối tác, chuyên gia công nghệ thông thông tin...

Đặc biệt xin cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên trong suốt quá trình xây dựng Cổng của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo Cục Tài chính và Đầu tư, Văn phòng Trung ương Đảng.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực