Ghi nhớ công lao của Chủ tịch Khamtai Siphandone đối với tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Thứ tư, 07/02/2024 15:36
(ĐCSVN) - Những đóng góp quan trọng cả về trí tuệ và tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của Chủ tịch Khamtai Siphandone đã góp phần không nhỏ vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.
leftcenterrightdel
 Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamtai Siphandone sang thăm Việt Nam năm 1977. (Ảnh: TTXVN)

 Chủ tịch Khamtai Siphandone là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên của cách mạng Lào, đã cùng với các vị lãnh đạo khác đưa sự nghiệp đấu tranh giải phóng Tổ quốc thoát khỏi sự cai trị của đế quốc ngoại bang cũng như sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Người là vị lãnh đạo có tinh thần yêu nước cao cả, hi sinh tất cả trí tuệ và sức lực một cách không mệt mỏi, kề vai sát cánh với Chủ tịch Kaysone Phomvihane  và các vị lãnh đạo khác tổ chức lãnh đạo phong trào cách mạng trưởng thành phát triển và giành được những thắng lợi liên tiếp, giành được kết quả toàn thắng và đưa đất nước Lào từng bước tiến lên mục tiêu Chủ nghĩa xã hội một cách vững chắc. Chủ tịch Khamtai Siphandone luôn nhận được sự yêu mến và tin cậy từ tập thể lãnh đạo cũng như cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Lào.

Chủ tịch Khamtai Siphandone đã được giao nhiều trọng trách quan trọng, từ đại biểu Chính phủ Lào Issara khu vực Nam Lào, trở thành Chủ tịch Ủy ban kháng chiến khu vực miền Trung, rồi Ủy viên Trung ương Mặt trận Lào Issara và Mặt trận Lào yêu nước, Ủy viên Trung ương Đảng; được nhận quân hàm Đại tướng và trở thành người lãnh đạo cao nhất của Quân giải phóng nhân dân Lào và tiếp đến là Quân đội nhân dân Lào.

Chủ tịch Khamtai Siphandone với tư cách Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đã kề vai sát cánh với Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các vị lãnh đạo khác của Lào cùng nhau nghiên cứu và đề ra đường lối chính sách trong từng giai đoạn một cách đúng đắn phù hợp và lãnh đạo việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và pháp luật đã ban hành trong từng giai đoạn để đem lại kết quả thực tế. Tiêu biểu là lãnh đạo tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là sự nghiệp bảo vệ chế độ mới và xây dựng đất nước Lào.

Ngày 15/8/1991, Hội nghị Hội đồng nhân dân tối cao Khóa II đã thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng thời thông qua việc bầu đồng chí Khamtai Siphandone làm Thủ tướng. Và khi Chủ tịch Kaysone Phomvihane qua đời, ngày 24/11/1992, Hội nghị Bộ Chính trị trung ương Đảng đã thống nhất bầu Chủ tịch Khamtai Siphandone làm Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

leftcenterrightdel
 Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đón Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào  Khamtai Siphandone thăm chính thức Việt Nam năm 1999 (Ảnh: TTXVN)

Với tư cách người đứng đầu Chính phủ Lào và tiếp đó là người lãnh đạo cao nhất của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Khamtai Siphandone đã phát huy tính chủ động và tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với nhiệm vụ được giao, đã chỉ đạo việc nghiên cứu lý luận của Đảng, tầm nhìn, chiến lược, đường lối, chính sách phát triển đất nước trong dài hạn và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn phù hợp điều kiện cơ chế mới, cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Tại Đại hội lần thứ VII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Khamtai Siphandone đã chỉ đạo tổng kết 10 năm đổi mới và thông qua 5 bài học kinh nghiệm của công cuộc đổi mới tại Lào và ban hành Nghị quyết của Trung ương Đảng về việc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Sự cống hiến, trí tuệ và tư tưởng sáng tạo không mệt mỏi của Chủ tịch Khamtai Siphandone trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đem lại kết quả thực tế như ngày hôm nay ở đất nước triệu voi.

Từ khi nghỉ hưu từ năm 2006 đến nay, Chủ tịch Khamtai Siphandone vẫn luôn lo lắng và quan tâm theo dõi tình hình đất nước, tiếp tục hoạt động không mệt mỏi để góp phần vào công cuộc củng cố xây dựng Đảng và Nhà nước Lào ngày càng vững mạnh. Người coi việc nghỉ hưu là cơ hội tốt để được đóng góp ý kiến thẳng thắn về việc chấn chỉnh, giải quyết những vấn đề trong nội bộ Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Với sự lo lắng cho vai trò lãnh đạo của Đảng và hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp, Người đã luôn dành thời gian đến thăm các địa phương để lắng nghe ý kiến của đảng viên, cán bộ và nhân dân. Đi đến nơi nào, Người cũng gặp gỡ với các đồng chí lãnh đạo cũng như cán bộ, đảng viên nơi đó, cho ý kiến chỉ đạo về việc kiên định đường lối và mục tiêu của Đảng về nguyện vọng của nhân dân và tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia tổ chức thực hiện đường lối của Đảng một cách thực sự; phải kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội và việc tổ chức thực hiện đường lối cho đúng đắn, tuyệt đối không được xa rời đường lối và mục tiêu đã đề ra.

 Người đã luôn nhấn mạnh về việc chấn chỉnh phong cách và hình thức hoạt động của Đảng, đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực làm suy yếu vai trò của Đảng như: cơ hội, tham nhũng, ăn chơi lãng phí, thiếu gương mẫu, đồng thời kiên quyết đẩy lùi chủ nghĩa bảo thủ và hoạt động chỉ mang tính hình thức nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm. Khi gặp gỡ với cán bộ, lãnh đạo ở trung ương và địa phương, Người luôn nhấn mạnh: phải nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và trở thành lực lượng tiên phong, tạo được kết quả rõ ràng trong giai đoạn mới; phải tập trung giải quyết các hiện tượng tiêu cực khiến cho Đảng mất vai trò lãnh đạo.

Trong suốt quá trình công tác cũng như khi đã nghỉ hưu, Chủ tịch Khamtai Siphandone luôn nhận được sự yêu mến và tin cậy từ tập thể lãnh đạo, cũng như cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Lào. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Khamtai Siphandone (08/02/1924-08/02/2024), cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Lào ghi nhớ công ơn và tích cực nghiên cứu học tập phẩm chất tốt đẹp của đồng chí, áp dụng vào việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

leftcenterrightdel
Thiếu nhi xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đón chào Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamtai Siphandone năm 2002 (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Khamtai Siphandone cũng là một trong những nhà lãnh đạo xây dựng nền móng trong quan hệ Lào-Việt Nam. Năm 1947, lực lượng kháng chiến Lào tại Thái Lan bị tổn thất phải chuyển về đất Lào (phía Đông tỉnh Saravane), khu vực dãy Trường Sơn gần với khu vực Liên khu 5 của Việt Nam. Trong năm này, Chủ tịch Khamtai Siphandone với tư cách đại biểu Chính phủ Lào kháng chiến đã gặp đồng chí Phạm Văn Đồng, đại biểu thường trực Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại miền Nam Việt Nam ở tỉnh Quảng Ngãi. Hai bên đã thống nhất về chính sách, hình thức và cách thức để phối hợp giúp đỡ lẫn nhau cùng chiến đấu chống lại thực dân Pháp vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của hai nước. Cuộc gặp của hai đồng chí là dấu mốc quan trọng của sự hình thành liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam.

Những đóng góp quan trọng cả về trí tuệ và tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của Chủ tịch Khamtai Siphandone đã góp phần không nhỏ vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Kiều Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực