Vang mãi Lời thề Độc lập!

Thứ ba, 01/09/2020 10:45
(ĐCSVN) - “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy" - dù năm tháng có qua đi, nhưng lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vang vọng mãi trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tiếng hô vang Lời thề Độc lập trong ngày lập nước như lời kêu gọi, cổ vũ hiệu triệu trái tim mọi người con đất Việt đoàn kết một lòng, đứng lên bảo vệ nền độc lập dân tộc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” ngày 2/9/1945. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN) 

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kể từ thời khắc đó, toàn thể dân tộc Việt Nam đã cảm nhận niềm hạnh phúc thiêng liêng khi đất nước bước sang trang sử mới. 

Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 02/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Bản Tuyên ngôn Độc lập ngắn gọn nhưng chứa đựng những nội dung bất hủ, không chỉ có giá trị lịch sử đối với dân tộc Việt Nam mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 02/9 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng và phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Thời gian dù đã lùi xa nhưng âm vang của Tuyên ngôn cùng lời thề Độc lập đã khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc. Trong quá trình ấy, Việt Nam luôn tự hào có một Đảng cách mạng chân chính, có Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ lối, soi đường đưa cách mạng Việt Nam vượt muôn vàn khó khăn, giành nhiều thắng lợi vẻ vang. 

75 năm trôi qua, thực hiện lời thề Độc lập đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, tiến hành 2 cuộc kháng chiến trường kỳ làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tiếp đó là các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Chúng ta càng thêm tự hào khi trải qua 35 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Đời sống nhân dân được cải thiện. Chính trị xã hội ổn định. Độc lập chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Có thể khẳng định, 75 năm trôi qua, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, với tinh thần đoàn kết muôn người như một, đã giúp Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, từng bước phát triển ổn định. Năm 2020 - năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị trọng đại, năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải nỗ lực cao, quyết tâm lớn, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt, năm 2020 cũng là năm Việt Nam và thế giới phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19 gây ra, làm suy giảm nghiêm trọng mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Vượt qua khó khăn ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân để “không một ai bị bỏ lại phía sau”. Cho đến nay, Việt Nam đã kiềm chế, cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, được nhân dân trong nước đồng tình ủng hộ, cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Thủ đô Hà Nội trang hoàng cờ, hoa rực rỡ … chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh  2/9. (Ảnh: Ngọc Tú).

Chúng ta phấn khởi và tự hào với những gì đã làm được nhưng cũng không chủ quan, thỏa mãn với những kết quả, thành tích đó. Điều này đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay… Tuy nhiên, trong công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân... Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm….".

Bởi vậy, người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta nhấn mạnh: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng. Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. “Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

75 năm qua, ai cũng hiểu rằng, tự do và hạnh phúc của nhân dân ta hôm nay là thành quả cách mạng vĩ đại do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là kết quả của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. “Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó hơn”. Là người đứng đầu Đảng và Nhà nước, hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấu hiểu luận điểm quan trọng này của Lê-nin. Chân lý đó như lời căn dặn của Người với thế hệ trẻ hôm nay phải giữ gìn và bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước.

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, trên khắp mọi miền Tổ quốc, mỗi người con đất Việt dù đang ở bất kỳ nơi đâu, ngay trên dải đất hình chữ S hay xa Tổ quốc cũng không khỏi xúc động, bồi hồi nhớ lại khí thế hào hùng, sục sôi của những ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 lịch sử. Tự hào và thể hiện lòng biết ơn đó, nhân dân cả nước đang hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, hướng về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tổ chức nhiều hoạt động trang trọng, ý nghĩa kỷ niệm Tết Độc lập. 

Những ngày này, khắp phố, phường Thủ đô Hà Nội đã được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ chào mừng ngày Tết Độc lập của dân tộc. Bầu không khí tưng bừng bao trùm khắp nơi. Niềm vui của Ngày Tết Độc lập hiện diện trên từng ánh mắt, nụ cười, trên gương mặt của mỗi người... Niềm vui của ngày Lễ trọng đại như nhắc nhở chúng ta về thời khắc thiêng liêng của mùa thu lịch sử 75 năm về trước, để từ đó thêm tự hào, chung tay dựng xây Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp.

75 năm đã đi qua, Lời thề Độc lập năm 1945 vẫn còn vang vọng như nhắc nhở thế hệ chúng ta hôm nay phải phát huy những thành quả cách mạng, của ông cha để lại, xây dựng đất nước ta ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", xứng danh dân tộc anh hùng, như lời nhà thơ Nguyễn Đình Thi từng viết: "Nước Việt Nam từ máu lửa/Rũ bùn đứng dậy sáng lòa"./.

 

Bích Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực