Xứng đáng là địa chỉ giao tiếp tin cậy giữa Đảng với Nhân dân

Thứ hai, 02/10/2023 14:57
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ra mắt ngày 29/3/2023, đến nay tròn 6 tháng đi vào hoạt động. Nhìn lại chặng đường ban đầu, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về những kết quả, các hoạt động của Cổng đã triển khai thực hiện, xứng đáng với địa chỉ giao tiếp tin cậy giữa Đảng với Nhân dân.
 

 Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) là tiếng nói của Đảng và Nhân dân Việt Nam trên mạng internet; cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, văn kiện Đảng; thiết lập kênh thông tin tiếp nhận góp ý của Nhân dân với Đảng; trung tâm tích hợp thông tin của các Ban Đảng Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành và các tổ chức chính trị xã hội; là đầu mối tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các ấn phẩm của Báo điện tử ĐCSVN…

Sau 6 tháng đi vào hoạt động, Cổng Thông tin điện tử ĐCSVN đã đạt được những kết quả bước đầu. Để tìm hiểu toàn diện về những kết quả đó cũng như phương hướng hoạt động của Cổng trong thời gian tới, phóng viên Báo điện tử ĐCSVN đã có cuộc trao đổi với 2 đồng chí: TS Trần Doãn Tiến, nguyên Tổng Biên tập Báo điện tử ĐCSVN, Chuyên gia Cổng thông tin điện tử ĐCSVN; TS Nguyễn Công Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo điện tử ĐCSVN, Phó Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử ĐCSVN.

Xứng đáng là địa chỉ giao tiếp tin cậy giữa Đảng với Nhân dân 

PV: Câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới đồng chí Trần Doãn Tiến. Thưa đồng chí! Là một trong những người đầu tiên đặt nền móng xây dựng Cổng Thông tin điện tử ĐCSVN với rất nhiều tâm huyết, kỳ vọng, trách nhiệm, xin đồng chí cho biết, đến thời điểm này, Cổng thông tin điện tử ĐCSVN đã đạt được những kết quả như thế nào?

Đồng chí Trần Doãn Tiến: Cổng thông tin điện tử ĐCSVN chính thức ra mắt ngày 29/3/2023, đến nay tròn 6 tháng đi vào hoạt động. Nhìn lại chặng đường ban đầu, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về những kết quả, các hoạt động của Cổng đã triển khai thực hiện. Cụ thể, có mấy nét rất đặc trưng, kết quả nổi bật nhất trong sáu tháng qua: 

Một là, thực hiện đầy đủ chức năng thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tiến hành cập nhật thường xuyên các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hoạt động lớn của Đảng, đất nước. Đặc biệt trong hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lần đầu tiên Cổng thông tin điện tử ĐCSVN xây dựng 5 trang tin điện tử riêng của 5 đồng chí lãnh đạo gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư. Đây là một trong những nét độc đáo và đặc sắc so với các cổng và các cơ quan báo chí khác. Ngoài ý nghĩa thông tin kịp thời, toàn diện hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hoạt động của 5 trang tin này cũng góp phần giúp cho các hoạt động phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước được triển khai một cách kịp thời, thường xuyên.

Chưa hết, trong 6 sáu tháng qua, diện mạo có thể dễ nhìn thấy là các chức năng, dịch vụ của Cổng đã chính thức đi vào hoạt động rất hiệu quả. Ví dụ, Báo điện tử ĐCSVN cũng như Cổng thông tin điện tử ĐCSVN thường xuyên đăng tải, cập nhật các nội dung hỏi đáp về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được xã hội quan tâm.

Rồi các chương trình góp ý xây dựng Đảng, diễn đàn xây dựng Đảng và các chương trình đối thoại. Các chương trình này thường xuyên mời các diễn giả, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, các nhà khoa học, các nhà quản lý,... tham gia giao lưu với bạn đọc về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước...

 TS Trần Doãn Tiến, nguyên Tổng Biên tập Báo điện tử ĐCSVN, Chuyên  gia Cổng thông tin điện tử ĐCSVN.

Điều rất đặc biệt của Cổng, đó còn là cung cấp hệ thống cơ sở dữ liệu số hóa rất toàn diện về các tác phẩm kinh điển Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Hồ Chí Minh, văn kiện Đảng toàn tập để phục vụ cho công chúng và bạn đọc có thể tra cứu nguyên văn các tác phẩm kinh điển này.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, đã có trên 30 vạn cán bộ, đảng viên, công chúng và Nhân dân truy cập để tìm hiểu các đường lối, chính sách của Đảng, tham gia vào các diễn đàn online để tìm hiểu về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng...

PV: Vậy, đồng chí nhận thấy những kết quả mà Cổng đã đạt được có đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đã đề ra không, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Doãn Tiến: Có thể khẳng định rằng, hiệu quả hoạt động của Cổng trong 6 tháng qua đã đạt được các mục tiêu cũng như nhiệm vụ mà Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử ĐCSVN đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương phê duyệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, định hướng của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại lễ ra mắt Cổng ngày 29/3/2023.

Hiệu quả thể hiện rõ là công chúng, bạn đọc, cán bộ, đảng viên đã tìm thấy được các cơ sở dữ liệu, các văn bản của Đảng, Nhà nước; các chế độ, chính sách, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; các văn bản hướng dẫn rất thiết thực, rất “nóng” của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng; tìm thấy được những thông tin thiết thực trên Cổng thông tin điện tử ĐCSVN. 

PV: Vâng, xin cảm ơn đồng chí Trần Doãn Tiến! Bên cạnh những kết quả đạt được, Cổng Thông tin điện tử ĐCSVN có gặp khó khăn, bất cập gì không? Câu hỏi này xin được mời đồng chí Nguyễn Công Dũng!

Đồng chí Nguyễn Công Dũng: Theo tôi, đồng chí Trần Doãn Tiến đã khái quát khá đầy đủ, toàn diện về quá trình hoạt động của Cổng thông tin điện tử ĐCSVN trong 6 tháng qua. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, Cổng thông tin điện tử ĐCSVN cũng còn những hạn chế nhất định. Đó là Ban Biên tập chưa chủ động chỉ đạo sâu sát trong công tác phối hợp với các cơ quan, các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương cũng như các tỉnh ủy, thành ủy, các bộ, ban, ngành Trung ương nên chưa có quy chế phối hợp hoạt động.

Mặt khác, có những nơi do cơ sở hạ tầng của một số các đơn vị chưa tương thích với Cổng nên trong quá trình tích hợp có những thời điểm nhất định, cán bộ, đảng viên truy cập vào nhưng thông tin của các đơn vị trực thuộc đưa lên Cổng chưa kịp thời...

PV: Vậy từ những khó khăn, hạn chế đó, trong thời gian tới, Cổng thông tin điện tử ĐCSVN sẽ tập trung vào những nội dung gì để xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương đã giao cho? Câu hỏi này vn tiếp tục dành cho đồng chí Nguyễn Công Dũng!

Đồng chí Nguyễn Công Dũng: Tôi nghĩ, đầu tiên quan trọng nhất là con người. Con người sẽ quyết định mọi công việc. Con người ở đây chính là từ các đồng chí lãnh đạo cho đến phóng viên phải hiểu, nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của Cổng. Cùng với đó là xây dựng các cơ chế, quy chế hoạt động phù hợp với quá trình phát triển của Cổng trong thực tiễn.

TS Nguyễn Công Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo điện tử ĐCSVN, Phó Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử ĐCSVN. 

Thứ hai, vấn đề đảm bảo độ an toàn, chính xác thông tin và kiểm duyệt trong công tác hậu kiểm phải chuẩn, phải nhanh, khoa học, logic,... đáp ứng được nhu cầu thông tin cho bạn đọc.

Thứ ba, Cổng cần xây dựng được cơ chế phối hợp với các địa phương, các tổ chức Đảng, các bộ, ban, ngành, đoàn thể.

Một vấn đề nữa, bằng kinh nghiệm thực tiễn công tác, chúng tôi đã chọn lựa về Cổng những đồng chí có kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trải nghiệm, có chất lượng tin bài tốt, thường xuyên được Ban Biên tập biểu dương, trong đó có những đồng chí đã đoạt được hơn 20 giải báo chí cấp quốc gia, cấp bộ, ban, ngành... Trong thời gian tới, chúng tôi xác định, đầu tư cho nguồn nhân lực là rất quan trọng. Vì thế, chúng tôi đẩy mạnh công tác tập huấn, nâng trình độ lên một bước, thể hiện rõ hơn trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của cán bộ, phóng viên đối với công việc được giao...

PV: Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Công Dũng. Xin được trở lại với đồng chí Trần Doãn Tiến. Thưa đồng chí trong bài phát biểu tại Lễ ra mắt Cổng ngày 29/3 vừa qua và một số phát biểu định hướng phát triển Cổng sau đó, đồng chí đã nói về Chiến lược phát triển Cổng từ nay đến 2025 và tầm nhìn  đến 2030. Xin đồng chí có thể nói rõ hơn về những nội dung này?

Đồng chí Trần Doãn Tiến: Cổng thông tin điện tử ĐCSVN đã trải qua 6 tháng ban đầu và còn nhiều việc phải tiếp tục suy nghĩ để triển khai các công việc tiếp theo, tạo ra bước đột phá. Theo đó, Cổng cần phải bám rất sát vào Quyết định 749 của Thủ tướng về Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; Quyết định 348 của Thủ tướng ban hành chiến lược chuyển đổi số của các cơ quan báo chí đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Báo điện tử ĐCSVN cũng như Cổng thông tin điện tử ĐCSVN phải bám rất sát các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của Chương trình chuyển đổi số quốc gia cũng như là Chiến lược chuyển đổi số đối với các cơ quan báo chí. 

Ban Biên tập Báo điện tử ĐCSVN cũng như Ban Giám đốc Cổng thông tin điện tử ĐCSVN nên tập trung vào 5 nội dung lớn có tính định hướng từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Một là, thực hiện tốt chức năng thông tin chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tập trung cập nhật kịp thời, thường xuyên các hoạt động lớn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt các hoạt động, các bài viết, bài phát biểu của 5 đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên 5 trang riêng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, coi đây là một trong định hướng lớn về mặt nội dung để góp phần chi phối, dẫn dắt thông tin trên mạng xã hội về các hoạt động của Đảng, Nhà nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là thông tin, cập nhật thường xuyên các hoạt động có tính nhạy cảm trên các bình diện, thể hiện qua các thể loại báo chí như bình luận, phiếm luận trên chuyên mục “Vấn đề cần quan tâm” để góp phần định hướng và dẫn dắt chi phối thông tin trước những vấn đề nóng, những vấn đề nhạy cảm được cả xã hội quan tâm; đặc biệt là tạo một bước đột phá lớn để thực hiện tốt các chức năng dịch vụ Cổng quan trọng nhất của Cổng thông tin điện tử ĐCSVN. Đó là lựa chọn đăng tải những vấn đề mà bạn đọc, công chúng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; tổ chức được các bài, tuyến bài, các diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, đối thoại, các talkshow... Đây là những chức năng rất quan trọng. Thực hiện tốt các chức năng này sẽ tiếp tục giữ được vị thế và uy tín của Cổng.

Hai là, tích hợp một cách rất hiệu quả các cổng thành phần, lựa chọn các thông tin tích hợp để công chúng, bạn đọc thấy được diện mạo, bức tranh xây dựng Đảng của toàn Đảng thông qua các cổng thành phần của các ban cán sự đảng, các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành ủy...

Ba là, phải đi tắt, đón đầu, ứng dụng các công nghệ, các tiện ích công nghệ thông tin. Ứng dụng một cách rất triệt để công nghệ trí tuệ thông minh AI để đưa vào các sản phẩm thông tin, các tin bài, nhất là tin bài thể hiện những vấn đề nóng mà được công chúng quan tâm thì có ứng dụng giọng nói để tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn bạn đọc. Xây dựng trang fanpage và lựa chọn các thông tin, cơ sở dữ liệu tích hợp trên các nền tảng số các mạng xã hội như Facebok, Youtobe, Tiktok, Twitter, Instagram... Dần dần tiến tới ứng dụng công nghệ là Dữ liệu lớn (Big data) để số hóa toàn bộ các cơ sở dữ liệu. 

Song song với đó là tổ chức hoạt động của Cổng cần phải tao được sức đột phá thực sự. Trong đó phải tạo một cơ chế phối hợp rất hiệu quả với các đơn vị chủ quản của các cổng thành phần. Và xây dựng đội ngũ cộng tác viên làm nội dung, làm công nghệ thông tin, quản trị mạng của các cái cổng thành phần. Đối với Cổng, xây dựng cộng tác viên ở các ban chuyên môn của Báo thì sẽ tạo ra một sức mạnh rất toàn diện.

Cuối cùng phải xây dựng được đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia, các nhà khoa học chuyên sâu để thường xuyên tham gia giao lưu, đối thoại trực tuyến với Cổng thông tin điện tử ĐCSVN.

 

PV: Để thực hiện được những định hướng như đồng chí Trần Doãn Tiến nêu ra thì yếu tố con người đóng một vai trò rất quan trọng. Xin đồng chí Nguyễn Công Dũng có thể nói thêm về công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tào bồi dưỡng cán bộ, phóng viên, cộng tác viên nhằm phục vụ chiến lược phát triển của Cổng trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Công Dũng: Tôi rất đồng tình với ý kiến của đồng chí Trần Tiến vừa trao đổi. Đồng chí nói rất rõ những giải pháp để Cổng hoạt động trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh sâu đến nguồn nhân lực. Phóng viên, cộng tác viên, chuyên gia, nhà khoa học là những nhân tố rất quan trọng, đặc biệt là người đứng đầu, đó là Giám đốc của Cổng. Công tác cán bộ thành công hay thất bại thì vai trò của người đứng đầu chính là đầu tàu, phải gương mẫu, nắm bắt, chỉ đạo đáp ứng được sự phát triển của Cổng. Rồi các phóng viên của Cổng, các phóng viên thuộc các ban, đơn vị chuyên môn trong báo và các cộng tác viên phía bên ngoài của các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành ủy, rồi các đồng chí chuyên gia, các nhà khoa học... Huy động được đội ngũ này thì thì tôi tin rằng Cổng thông tin điện tử ĐCSVN sẽ hoạt động tốt, đúng định hướng và ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên cũng như toàn thể công chúng.

Song song với đó, phải tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đầy đủ, không chỉ cho các cán bộ, phóng viên của Cổng mà phải tập huấn cho cả đội ngũ cán bộ, phóng viên trong toàn Báo, tập huấn cho cả các cộng tác viên của bên ngoài và khi cơ chế phối hợp giữa Cổng thông tin điện tử của Đảng với các địa phương nhuần nhuyễn, thuần thục thì sẽ tổ chức tập huấn tại các địa phương để có thống nhất hơn và khi đó việc nhiệm vụ triển khai của Cổng sẽ thuận lợi.

PV: Với sự trao đổi, chia sẻ của 2 vị khách mời, độc giả đã có cái nhìn tổng thể về những kết quả, kinh nghiệm cũng như những kiến nghị, giải pháp cụ thể, xác đáng để Cổng Thông tin điện tử ĐCSVN phát triển ngày càng xứng đáng với kỳ vọng của Đảng và Nhân dân đã giao cho. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Trần Doãn Tiến, Nguyễn Công Dũng đã tham gia trao đổi!

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực