Bình Định phát huy, khơi dậy nội lực phát triển từ “Học” và “Làm theo” Bác Hồ

Thứ tư, 21/09/2022 20:00
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Qua 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đến nay tại Đảng bộ tỉnh Bình Định, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận, là cơ sở để cấp uỷ các địa phương trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng việc “Học” và “Làm theo” Bác.

Đây là chia sẻ của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ly, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Định khi nói về kết quả qua 01 năm Đảng bộ tỉnh triển khai quán triệt và thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

“Rất nhiều công việc mà các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã nỗ lực nhằm tiếp tục thúc đẩy, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan toả mạnh mẽ hơn nữa trong nội bộ Đảng và Nhân dân theo tinh thần Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị; trong đó đáng kể là qua sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định đã biểu dương, khen thưởng 68 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm làm tốt công tác thi đua, khen thưởng và kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, từ đó góp phần động viên, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh”- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Định Nguyễn Thị Bích Ly chia sẻ.

 Trong chuyến công tác tại Bình Định mới đây, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá cao nhiều kết quả mà Đảng bộ tỉnh này đã đạt được, trong đó có việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông tin thêm về cách làm, mô hình mà Tỉnh uỷ Bình Định đã tập trung chỉ đạo các cấp uỷ và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị thời gian qua, đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Định cho biết: Để đạt được kết quả tích cực sau 01 năm triển khai thực hiện Kết luận 01/KL/TW, trước hết phải kể đến sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, hiệu quả của các cấp ủy đảng trong tỉnh; vai trò của người đứng đầu, các cấp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

“Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, quy định cụ thể trách nhiệm nêu gương, kiểm tra, giám sát,  đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc Đồng thời với đó là có sự kế thừa, phát huy hiệu quả những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo Bác từ những nhiệm kỳ trước, chú trọng cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị”- đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Định khẳng định.

Để làm rõ hơn những đánh giá, khẳng định trên, chúng tôi đã được đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cung cấp nhiều tư liệu có liên quan về cách làm, mô hình mà các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tại tỉnh Bình Định đã tập trung triển khai, thực hiện trong thời gian qua.

Trước hết, đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, qua các tư liệu tìm hiểu, chúng tôi được biết, ngay sau khi tiếp thu Kết luận 01/KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khoá XIII), ngày 09/6/2021 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định đã ban hành Công văn số 115-CV/TU, Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 18/10/2021 để chỉ đạo việc thực hiện.

Trước đó, ngày 06/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định cũng đã ban hành Công văn số 313-CV/TU về thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đồng thời, Công văn trên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định cũng chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Kết luận 01-KL/TW, trong đó tập trung triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021, Chuyên đề năm 2022; tiến hành tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình trong học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận 01-KL/TW và ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021, Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân.

 Để quán triệt, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ Bình Định đã chỉ đạo sự vào cuộc đồng bộ của các cấp uỷ, hệ thống chính trị, trong đó có các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tham gia.

Trong quá trình triển khai, thực hiện Kết luận 01/KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã yêu cầu các cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị chú trọng gắn chặt chẽ giưuax “Học tập” và “Làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong “Học” và “Làm theo” Bác; đồng thời quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình, cách làm hay, hiệu quả, thiết thực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW với thực hiện các quyết định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Nhờ những nỗ lực trên, đến nay trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Định nói riêng và toàn dân tại địa phương, việc học tập và làm theo Bác đã tiếp tục được phát huy, nhân rộng và lan toả. Đây sẽ là nền tảng, cơ sở để Bình Định khơi dậy mọi tiềm năng, sức mạnh nội lực trong toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà để góp phần thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Bình Định trở thành địa phương giàu mạnh, an bình mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ qua đã và đang hướng đến./.

Bài, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực