Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, làm việc với NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Thứ sáu, 16/02/2024 18:00
(ĐCSVN) – Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng Nhà xuất bản đi đầu, dẫn dắt hoạt động chuyên môn của các Nhà xuất bản trên cả nước.

Chiều 16/2, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm, làm việc và chúc Tết Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và các cơ quan Trung ương…

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật  báo cáo những nét cơ bản về hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong năm 2023.

Báo cáo những nét cơ bản về hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong năm 2023, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, trong năm 2023, Nhà xuất bản đã tập trung chỉ đạo hoàn thành toàn diện công tác biên tập, xuất bản, bảo đảm chất lượng phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là biên tập, xuất bản các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (7 ngoại ngữ); Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới; Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"; Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc;...

Được sự đồng ý của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, năm 2023, Nhà xuất bản tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương lựa chọn, dịch sang tiếng Lào và xuất bản 15 đầu sách lý luận, chính trị để tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội của Lào trong năm 2023. Nhà xuất bản đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đánh giá, tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009-2023), tham mưu, đề xuất Ban Bí thư cho chủ trương tiếp tục thực hiện Đề án.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm, làm việc và chúc Tết Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Năm 2023 là một trong những thời điểm Nhà xuất bản tổ chức hiệu quả nhất, thành công nhất, dày đặc nhất các sự kiện truyền thông, giới thiệu sách ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là phối hợp với nhiều cơ quan, bộ, ngành tổ chức giới thiệu các ấn phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bên cạnh đó Nhà xuất bản cũng tăng cường phối hợp, hợp tác với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác xuất bản, thông tin, truyền thông giới thiệu sách thông qua việc ký kết các chương trình hợp tác, quy chế phối hợp như: Bộ Công an, Tỉnh ủy Hà Giang, Tỉnh ủy Điện Biên…. Tiếp tục tổ chức giới thiệu, trao tặng các Tủ sách điện tử của Nhà xuất bản như Tủ sách điện tử Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách Chi bộ điện tử, Tủ sách điện tử học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cả nước.

Theo PGS.TS Vũ Trọng Lâm, trong năm 2024, Nhà xuất bản xác định tập trung bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chương trình tuyên truyền do ngành tuyên giáo, thông tin có kế hoạch;... và nhu cầu của xã hội, tiếp tục xuất bản có chọn lọc các đề tài có giá trị tổng kết lý luận, thực tiễn, thiết thực phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các kết luận, nghị quyết của các hội nghị Trung ương; sách phục vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới trên đất liền và biển đảo quốc gia; sách phục vụ cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương; trình Ban Bí thư xin chủ trương tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn tiếp theo; sách dịch cho nước bạn Lào; sách phục vụ các sự kiện lớn trong năm 2024-2025,... chú trọng bảo đảm chất lượng các xuất bản phẩm, giữ gìn và tiếp tục khẳng định thương hiệu của Nhà xuất bản.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu, những kết quả đáng trân trọng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đạt được trong năm 2023 và trong những năm qua.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng Đảng bộ và cơ quan vững mạnh toàn diện. Đồng thời phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các ban, bộ, ngành có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”.

Tới thăm, làm việc và chúc Tết Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến chúc cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật một năm mới với nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu, những kết quả đáng trân trọng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đạt được trong năm 2023 và trong những năm qua.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm tặng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến 2 cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được Nhà xuất bản ấn hành nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, trong thời gian qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản nhiều cuốn sách, bộ sách quan trọng, giúp các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên và hệ thống chính trị làm tốt công tác lý luận, công tác tư tưởng chính trị, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vị thế, uy tín và càng có niềm tin trong Nhân dân, từ đó đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với nhiệm vụ của Nhà xuất bản trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ, biên tập viên, người lao động của Nhà xuất bản có năng lực tư duy, rất tâm huyết, các đồng chí sẽ tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ; bám sát Chỉ thị số 44 ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”; tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng Nhà xuất bản đi đầu, dẫn dắt hoạt động chuyên môn của các Nhà xuất bản trên cả nước.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong năm 2024, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn cùng với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa giá trị cốt lõi, nội dung chủ yếu của cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”. Đồng thời, phối hợp chuẩn bị tài liệu, văn kiện cho Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nhân dịp này, thay mặt Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng chí Vũ Trọng Lâm tặng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến 2 cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được Nhà xuất bản ấn hành nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững”; “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

 

Huy Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực