“Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng”

Thứ sáu, 10/05/2024 19:00
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Với hơn 40 bản báo cáo, tham luận gửi tới Hội thảo và các ý kiến phát biểu tại hội trường, Hội thảo khoa học “Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng” đã làm rõ hơn cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Đào Duy Tùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Chiều 10/5, tại quê hương đồng chí Đào Duy Tùng (Đông Anh, Hà Nội), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng”.

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa nhằm tưởng nhớ cuộc đời cách mạng cao đẹp và tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Đào Duy Tùng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí (20/5/1924 - 20/5/2024).

Tham dự có các đồng chí: Phạm Quang Nghị - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. 

Đồng chí Đào Duy Tùng sinh ngày 20/5/1924 trong gia đình nhà nho yêu nước tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh - vùng đất địa linh nhân kiệt. Kế thừa truyền thống gia đình, quê hương, Đào Duy Tùng sớm tham gia hoạt động cách mạng từ thời kỳ tiền khởi nghĩa. Đồng chí tham gia hoạt động trong Mặt trận Việt Minh, tham gia đấu tranh giành chính quyền, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương vào tháng 9/1945.

Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung (Nguồn: vtvgo.vn) 

Từ khi tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí Đào Duy Tùng luôn nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng chí đã trở thành một cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, đảm nhiệm cương vị Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư Trung ương Đảng và có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, Hà Nội vinh dự và tự hào có người con ưu tú như đồng chí Đào Duy Tùng. Noi gương đồng chí Đào Duy Tùng, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội đạt nhiều kết quả to lớn trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Ngày nay, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, quyết tâm phấn đấu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại", xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, với danh hiệu “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”.

 
Đại biểu dự Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, Giáo sư-Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn, các đại biểu, các nhà hoạt động thực tiễn và các nhà khoa học tập trung làm rõ những nội dung: Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng ta; Đồng chí Đào Duy Tùng - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng; Đồng chí Đào Duy Tùng - tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng; Đồng chí Đào Duy Tùng - Người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm tri ân, tôn vinh những hoạt động, cống hiến to lớn của đồng chí Đào Duy Tùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam; đồng thời góp phần thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Phó Giám đốc Lê Văn Lợi nêu rõ.

Nhà báo lão thành Hà Đăng khẳng định, đồng chí Đào Duy Tùng góp tiếng nói quan trọng vào việc tổng kết thực tiễn 10 năm Đổi mới. Bên cạnh việc kiên trì bảo vệ những truyền thống tốt đẹp, những nguyên tắc bền vững của Đảng, đồng chí ngay từ đầu đã ủng hộ những nhân tố đổi mới khi chúng còn manh nha.

Giáo sư-Tiến sĩ Mạch Quang Thắng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, với cương vị Ủy viên Bộ Chính trị và có thời gian là Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Đào Duy Tùng là người thúc đẩy việc hoàn thiện đổi mới. Là thành viên của Tổ soạn thảo Báo cáo chính trị của Đại hội VI của Đảng, đồng chí đã có những sáng kiến về xây dựng “ba quan điểm về kinh tế” (bố trí cơ cấu kinh tế; cải tạo xã hội chủ nghĩa; cơ chế quản lý), đồng thời cùng Tổ Biên tập đề xuất Tiểu ban Văn kiện trình Bộ Chính trị thảo luận cũng như đóng góp quan trọng vào việc biên tập “Kết luận về ba quan điểm kinh tế” của Bộ Chính trị, mở bước đột phá cho đổi mới tư duy kinh tế của Đảng, đặt cơ sở cho Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ VI của Đảng.

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu bế mạc Hội thảo.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đánh giá, với hơn 40 bản báo cáo, tham luận gửi tới Hội thảo và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường, Hội thảo khoa học “Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng” đã làm rõ hơn cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Đào Duy Tùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Đào Duy Tùng luôn thể hiện rõ là một cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Những hoạt động, cống hiến của đồng chí Đào Duy Tùng đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

“Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Đào Duy Tùng luôn nỗ lực, cố gắng hết mình vì mục tiêu, lý tưởng đã chọn - vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, hạnh phúc của Nhân dân. Trên hành trình hoạt động cách mạng, dù trải qua vô vàn những khó khăn, thử thách, gian nguy, Đồng chí luôn vững tin vào tương lai tươi sáng và sự tất thắng của sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Đào Duy Tùng là người không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trải qua nhiều cương vị khác nhau, trong hoàn cảnh nào, dù khi cách mạng gặp thuận lợi hay khó khăn, thử thách, đồng chí cũng nêu cao tấm gương người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Điều đó thể hiện rõ nét trong lối sống dung dị, mộc mạc, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, gần gũi, gắn bó với cấp dưới và Nhân dân, luôn đặt việc công lên trên hết, trước hết", đồng chí Lại Xuân Môn nói.

 

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực