Sáng 11/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

leftcenterrightdel

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2020, ngành Tuyên giáo Hoà Bình đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy triển khai đạt kết quả trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Hoàn thành tốt công tác triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo trong giai đoạn cách mạng mới. Làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền đại bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp công tác Tuyên giáo. Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở luôn nêu cao tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm trong công tác, phấn đấu vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công tác Tuyên giáo trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tuyên truyền và tổ chức các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của dân tộc, các ngành góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Đồng thời tạo ra các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và phát triển đất nước, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XII) và chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Chỉ đạo, định hướng các ngành trong khối Tư tưởng - Văn hóa, Ban Tuyên giáo các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Quốc tế lao động 01/5; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh;  ngày Thương binh, liệt sỹ; cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9;  Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XII).

Trong tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả các mặt của đời sống xã hội, ngành Tuyên giáo tỉnh Hòa Bình đã kịp thời cung cấp và định hướng thông tin cho báo chí về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; tuyên truyền triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân; các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của Nhân dân. Thông tin rộng rãi những tấm gương điển hình, người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch. Phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong phòng, chống dịch như đưa tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận làm rõ thêm những kết quả, kinh nghiệm tiến hành công tác Tuyên giáo tại các địa phương, đơn vị. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2021 tập trung vào các nội dung: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin thời sự chính sách, trong nước, quốc tế, kịp thời định hướng các sự kiện mà dư luận quan tâm; chủ động đấu tranh, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Duy trì và nâng cao chất lượng Trang Website của Đảng bộ tỉnh trên Internet, nhằm tuyên truyền, quảng bá các thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của tỉnh. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm biên soạn lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình đã biểu dương những kết quả mà ngành Tuyên giáo Hòa Bình đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí đề nghị năm 2021 ngành cần tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin thời sự chính sách, trong nước, quốc tế, kịp thời định hướng các sự kiện mà dư luận quan tâm. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm biên soạn lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng. Chỉ đạo, định hướng các ngành trong khối Tư tưởng - Văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, phát hiện mô hình, các nhân tố mới, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội...

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng giấy khen cho 15 tập thể và 5 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác Tuyên giáo năm 2020./.

Tin, ảnh: Đoàn Cần