Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể

Thứ ba, 19/11/2019 10:33
(ĐCSVN) - Việc học tập và làm theo gương Bác thực sự đã và đang đi vào cuộc sống của mỗi người-từ cán bộ, đảng viên đến người dân; đặc biệt đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã có những chuyển biến rất tích cực trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong xử lý công việc…

Đó là kết quả nổi bật được Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Lê Hữu Phước chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về những kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh.

 
 Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Lê Hữu Phước


Phóng viên (PV)
: Thưa đồng chí, đồng chí có thể cho biết những kết quả cụ thể sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa phương?

Đồng chí Lê Hữu Phước: Nhìn chung việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm luôn được các cấp ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn kịp thời, nghiêm túc, đầy đủ và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Hàng năm, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trên cơ sở căn cứ vào đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị và nội dung chuyên đề năm để xác định một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện.

Sau khi có hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề theo mỗi năm cho toàn thể cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, Ban Thường vụ đã ban hành Quy định 03-QĐ/TƯ “Quy định việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cấp” trên cơ sở cụ thể hóa Quy định 101- QĐ/TW của Ban Bí Thư (khóa XI) và các văn bản của Trung ương quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tính đến nay đã có 9/9 huyện, thị thành ủy tổ chức 11 cuộc đối thoại, 113 cuộc/91 xã, phường, thị trấn tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng dầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Đặc biệt trong năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối thoại trực tiếp với nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một, Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nhân dân Thị xã Thuận An; năm 2019 Bí thư Tỉnh ủy đối thoại trực tiếp với nhân dân thị xã Dĩ An; Chủ tịch UBND tỉnh có buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân huyện Phú Giáo. Cùng với đó là các cuộc đối thoại trực tiếp với những tập thể, cá nhân khiếu kiện tại trụ sở tiếp công dân; chủ động gặp gỡ đối thoại với các Hiệp hội doanh nghiệp để lắng nghe, giải quyết những vấn đề doanh nghiệp kiến nghị trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, cải cách hành chính…

Các kết quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được chú trọng tuyên truyền, nhất là các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đã tạo được tác động tích cực, lan tỏa trong xã hội.

Từ những kết quả nêu trên có thể thấy, việc học tập và làm theo gương Bác thực sự đã và đang đi vào cuộc sống hàng ngày của mỗi người- từ cán bộ, đảng viên đến người dân tỉnh Bình Dương; nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã có những chuyển biến rất tích cực trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trên các mặt tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong làm việc tích cực theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, biết lắng nghe các ý kiến của nhân dân và vì nhân dân phục vụ. Điều này được thể hiện rõ qua kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo tiến hành vừa qua, với gần 70% người dân đánh giá hiện đa số cán bộ đảng viên thực hiện tốt việc nêu gương trong đạo đức, lối sống, công tâm, khách quan trong xử lý công việc…

Đây là minh chứng rõ nét cho kết quả thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác của cán bộ, đảng viên và kết quả này lại được chính người dân thừa nhận.

 
Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương thường xuyên trực tiếp đối thoại với nhân dân  

PV: Tại Bình Dương có những mô hình và cách làm mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Hữu Phước: Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm, hạn chế của các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó, điểm nhấn là vận dụng để cụ thể hóa các nội dung mô hình “Gần dân, sát việc, làm việc tận tụy, công tâm” phù hợp với địa phương, đơn vị mình.

Về  nội dung “gần dân”: Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thăm hỏi, động viên về đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; vận động, kêu gọi nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tham gia các phong trào thi đua nhằm góp phần xây dựng địa phương, đơn vị ngày càng phát triển. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Ghi nhận và phản ánh lên cấp ủy và các cơ quan có liên quan các ý kiến đóng góp, đề xuất chính đáng của nhân dân.

Nội dung “sát việc”: Trên cơ sở kết quả “gần dân”, bằng nhiều hình thức phù hợp, các cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý phải tập trung giải quyết những yêu cầu bức xúc, chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, đất đai, giao thông, môi trường sinh thái, văn hóa, giáo dục, trật tự, an toàn xã hội,… Xác định trách nhiệm cụ thể và có kế hoạch phân công nhiệm vụ đối với mỗi cán bộ, đảng viên và của từng cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị của nhân dân.

Trong quan hệ công tác với nhân dân, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc; tạo chuyển biến về chất từ xác định việc phục vụ nhân dân là “trách nhiệm” sang ý thức và hành động “tự giác”, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân.  Xây dựng và thực hiện nghiêm quy định, quy chế về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp.

Nội dung “Làm việc khoa học, tận tụy, công tâm”: Trong công việc, làm việc hết lòng, hết sức với công việc, không ngại gian khổ, khó khăn. Làm việc có kế hoạch cụ thể, nói đi đôi với làm, gắn với kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở. Làm việc công tâm, khách quan, ngay thẳng, đặt lợi ích của tập thể, địa phương, cơ quan, đơn vị lên trước hết, trên hết; không vì tư lợi hoặc thiên vị, tình riêng, lợi ích riêng, lợi ích nhóm. Cán bộ lãnh đạo quản lý phải nêu gương trước cán bộ, đảng viên; cán bộ cấp trên phải nêu gương đối với cán bộ cấp dưới. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc và lấy kết quả hiệu quả thực hiên nhiệm vụ được phân công để đánh giá, kiểm điểm cuối năm đối với mỗi cán bộ, đảng viên và cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở định hướng từ mô hình chủ đạo của tỉnh và kinh nghiệm của quá trình triển khai thực hiện các cách làm, mô hình “Làm theo Bác” trước đây, tùy theo đặc điểm tình hình, các cấp ủy cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, đơn vị và từng nhóm đối tượng. Trong đó, mỗi địa phương, đơn vị chọn từ 3 đến 4 đơn vị cơ sở để triển khai thực hiện thí điểm, sau 01 năm, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm trước khi triển khai ra diện rộng tại địa phương, đơn vị.

 
Cán bộ phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính 

PV: Đồng chí có thể chia sẻ mục tiêu của địa phương trong thời gian tới và việc phát huy những kết quả đã đạt được của Chỉ thị 05 để thực hiện mục tiêu đó?

Đồng chí Lê Hữu Phước: Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW hiệu quả, thiết thực, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các nghành, cán bộ, đảng viên, trong đó chú trọng gắn chặt việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”…

Trọng tâm là kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, có năng lực, tiên phong, gương mẫu, gắn với ý thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc trên lợi ích cá nhân, thực sự là người cán bộ vì dân, phục vụ nhân dân, luôn quan hệ mật thiết với nhân dân, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo lời Bác nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

Song song đó, đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội gắn chặt với công tác giáo dục truyền thống cách mạng./.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Quỳnh Mai (thực hiện)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực