Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt đại hội.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Đại hội đã bầu 15 thành viên vào Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2018- 2023. Ông Trần Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2012-2017 được bầu làm Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2018 -2023.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, Hội Văn học - Nghệ thuật Điện Biên đã trở thành mái nhà chung, tập hợp, động viên văn nghệ sỹ trong lao động sáng tạo nghệ thuật. Hội đã từng bước đổi mới tổ chức hoạt động, một số hội viên bằng tài năng, tâm huyết, ý chí đã có những sáng tác, nghiên cứu sưu tầm kịp thời phản ánh sâu sắc đời sống xã hội và bắt kịp xu thế phát triển.

Ông Lò Văn Muôn đề nghị, Hội tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới cũng như chiến lược phát triển xây dựng văn hóa và con người Việt Nam theo yêu cầu phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, công bố, phổ biến tác phẩm, đưa tác phẩm đến với công chúng nhất là trong các trường học, cơ quan, địa bàn vùng cao, biên giới; thường xuyên mở trại sáng tác, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, hội thi sáng tác chuyên đề, giáo dục truyền thống yêu nước nhằm thu hút, tập hợp lực lượng văn nghệ sỹ sinh hoạt và sáng tác.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục tăng cường tổ chức các trại sáng tác, hội thảo, chuyến đi thực tế; cử hội viên tham gia trại sáng tác, lớp tập huấn; nâng cao chất lượng và xuất bản đúng định kỳ Tạp chí Văn nghệ Điện Biên. Hội phấn đấu có nhiều tác phẩm chất lượng tốt, nhiều công trình sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian, công trình nghiên cứu, phê bình. Bên cạnh đó, định hướng sáng tác cho văn nghệ sỹ để các tác phẩm Văn học nghệ thuật phong phú hơn về nội dung và đề tài, đa dạng về hình thức, thể loại, phong cách biểu hiện. Trong đó, chú trọng các tác phẩm phản ánh công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tác phẩm có chủ đề tuyên truyền, phản ánh nhân tố, xu hướng điển hình, tích cực trong cuộc sống. Đặc biệt, đưa tác phẩm tới đông đảo công chúng góp phần giáo dục con người, thúc đẩy hoạt động sáng tác...

Nhiệm kỳ qua, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hội viên thông qua các trại sáng tác, chuyến đi thực tế, lớp tập huấn và một số hoạt động khác. Hội đã cử trên 30 lượt hội viên tham dự 5 trại sáng tác và 15 lượt cán bộ, hội viên tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do các Hội chuyên ngành Trung ương tổ chức.

Tạp chí Văn nghệ Điện Biên bám sát định hướng tư tưởng chính trị, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích. Tạp chí Văn nghệ Điện Biên đã xuất bản 46 kỳ, mỗi kỳ 600 cuốn, tổng số 27.000 cuốn, chọn lọc đăng tải hơn 2.500 tác phẩm, bao gồm nhiều thể loại. 

Văn xuôi tỉnh Điện Biên đã xuất hiện những tác phẩm chất lượng cao, ngang tầm khu vực và toàn quốc được bạn đọc trong, ngoài tỉnh đánh giá cao. Nhiều tác phẩm âm nhạc đã được giới thiệu trên các tạp chí Trung ương, địa phương, được dàn dựng biểu diễn phục vụ ngày lễ lớn, cuộc thi văn nghệ…

Về nhiếp ảnh, hội viên Hội Nhiếp ảnh Điện Biên đa phần trẻ tuổi, có niềm đam mê, chú trọng đầu tư khai thác và có những tác phẩm phản ánh đậm nét hình ảnh đất nước, con người Điện Biên trong công cuộc xây dựng, phát triển. Nhiều tác phẩm có chất lượng cao, được đăng tải trên các báo, tạp chí Trung ương, địa phương…

Dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 18 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ hoạt động Văn học Nghệ thuật giai đoạn 2012 -2017.Võ Văn Dũng/TTXVN