Ngày 2/4, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo năm 2019 cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu rõ, bên cạnh những mặt thuận lợi, tình hình thế giới và trong nước hiện nay có nhiều biến động, bất ổn và khó lường, trong đó có nhiều yếu tố tác động cả trực tiếp và gián tiếp đến công tác xây dựng Đảng và toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội đất nước. Những vấn đề này đặt ra yêu cầu rất lớn đối với công tác tuyên giáo và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo năm 2019, với nhiều chuyên đề quan trọng. Đồng chí Sơn Minh Thắng yêu cầu các đồng chí dự hội nghị tích cực trao đổi, thảo luận, nêu những vấn đề khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để báo cáo viên giải đáp.

Mặt khác, ngay sau hội nghị, trên cơ sở các nội dung chuyên đề được nghiên cứu, học tập, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí học viên, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, vận dụng vào thực tế ở đảng bộ mình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2019 trong Đảng bộ Khối. Trong đó tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2015-2020, chuẩn bị tham mưu về tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long giới thiệu chuyên đề: "Công tác tuyên giáo trong tình hình mới, những vấn đề đặt ra và giải pháp"

Các báo cáo viên, cộng tác viên và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các báo cáo viên Trung ương trao đổi về các chuyên đề: "Công tác tuyên giáo trong tình hình mới, những vấn đề đặt ra và giải pháp"; "Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới"; "Một số giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối năm 2019"./.

Tin, ảnh: Hoàng Mẫn