Ngành Tuyên giáo Bình Dương: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chủ động, sáng tạo

Thứ hai, 01/08/2022 15:08
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thời gian qua, ngành Tuyên giáo tỉnh Bình Dương đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng chủ động, tích cực, sáng tạo, hiệu quả, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng chung của tỉnh.
leftcenterrightdel
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài tỉnh theo định kỳ. 

Đổi mới nội dung, phương thức

Trước những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, cũng như trước những thách thức của thời kỳ hội nhập, sự bùng nổ thông tin, Ngành Tuyên giáo tỉnh Bình Dương xác định rõ việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu. Theo đó, Ngành Tuyên giáo đã thay đổi nội dung, phương thức tuyên truyền các sự kiện chính trị, sự kiện lịch sử quan trọng gắn với tổ chức các hội thảo chuyên đề. Qua đó thu hút sự quan tâm và tham gia đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, từ đó tạo sự đồng thuận, cũng như sự quan tâm, đánh giá cao của người dân.

Bên cạnh đó, để lan tỏa nguồn thông tin đến mọi tầng lớn Nhân dân trong xã hội, ngành Tuyên giáo Bình Dương đã linh hoạt tổ chức triển khai tuyên truyền bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hay thực hiện ghi hình, biên tập các tài liệu tuyên truyền kịp thời sao gửi đến các địa phương, đơn vị. Gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận để phản ánh cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để tồn tại bức xúc kéo dài.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã phát huy tốt vai trò thông qua việc thông tin định kỳ đến các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, lan tỏa những thông tin tốt; kịp thời phát hiện những thông tin người dân phản ánh để có tham mưu đến các cấp lãnh đạo. Đặc biệt, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã phát huy hiệu quả các trang mạng xã hội của Ban Tuyên giáo các cấp, cung cấp các thông tin chính thống và đăng tải trên các trang, nhóm fanpage trên mạng xã hội để tuyên truyền thu hút được đông đảo người xem và chia sẻ rộng rãi góp phần lan tỏa thông tin chính thống, thông tin tích cực đến người dân.

Để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác Tuyên giáo, thời gian qua, Ban Tuyên giáo các cấp đã thường xuyên kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, báo cáo viên các cấp; tạo điều kiện cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được tham dự các hội nghị triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các buổi thông tin thời sự, bồi dưỡng tài liệu chuyên đề; tổ chức các hội thi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ góp phần tạo sân chơi bổ ích, nâng cao trình độ, giúp lực lượng làm công tác tuyên truyền giáo dục được giao lưu học hỏi kinh nghiệm và cập nhật nhiều kiến thức bổ ích, gắn lý luận với thực tiễn vào nội dung các chương trình giảng dạy, nội dung báo cáo, tuyên truyền.

Ngành Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kiện toàn và phân công các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh phụ trách biên soạn và báo cáo các nhóm chuyên đề theo lĩnh vực, chuyên môn.

Nhân rộng các mô hình hiệu quả

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo trong tình hình mới, đòi hỏi ngành Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả đã được triển khai thực hiện thời gian qua, đồng thời thực hiện các nội dung trọng tâm thời gian tới. Trước tiên là đổi mới công tác tư tưởng, lý luận, cung cấp cơ sở khoa học về chính trị, tư tưởng và đạo đức trong thời kỳ mới bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Song song đó là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng và hành động của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, của MTTQ và toàn thể đối với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức trong thời kỳ mới.

Đồng thời, ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo. Trong đó, tập trung ưu tiên cho phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, phát huy giá trị văn hóa và trí tuệ con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về văn hóa và phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế; tập trung xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam; xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật, dân chủ và kỷ cương, tự do gắn với trách nhiệm xã hội./.

Tuấn Liêm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực