Tăng cường hợp tác giữa Nhà xuất bản CTQG Sự thật và Tỉnh ủy Vĩnh Long

Thứ sáu, 29/03/2024 17:38
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Việc ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với Tỉnh ủy Vĩnh Long sẽ giúp hai cơ quan phát huy tiềm năng, thế mạnh, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngày 29/3, tại Vĩnh Long, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì lễ ký kết.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tỉnh ủy Vĩnh Long ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2026. (Ảnh: NXBCTQG Sự thật).

Việc ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản với Tỉnh ủy Vĩnh Long sẽ giúp hai cơ quan phát huy tiềm năng, thế mạnh, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thúc đẩy sự lan tỏa, phát triển văn hóa đọc; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Vĩnh Long; quảng bá, giới thiệu sâu rộng về vùng đất, con người tỉnh Vĩnh Long; chia sẻ kinh nghiệm, tạo tác động lan tỏa các mô hình đổi mới sáng tạo của Vĩnh Long trong xây dựng Đảng, giữ vững quốc phòng, an ninh, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Vĩnh Long.

Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tỉnh ủy Vĩnh Long giai đoạn 2024-2026, gồm 03 nội dung: Về công tác tuyên truyền, tăng cường quảng bá, giới thiệu sâu rộng về vùng đất, con người tỉnh Vĩnh Long; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh; các hoạt động, sự kiện nổi bật về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh và các địa phương trong tỉnh như: các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XII nhiệm kỳ 2025-2030, kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, 195 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long, 35 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long…; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học, trưng bày giới thiệu sách về các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Vĩnh Long.

Trao tặng sách và Tủ sách điện tử Ban Chỉ đạo 35 cùng các tài khoản đọc sách cho thư viện huyện Vũng Liêm. (Ảnh: NXBCTQG Sự thật)

Về thực hiện “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn”, tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả sách của “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn” theo chủ trương của Ban Bí thư; tập trung đẩy mạnh các hoạt động xuất bản sách lý luận, chính trị theo tinh thần Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Về hoạt động biên soạn, phát hành sách, tổ chức các hoạt động nghiên cứu, biên soạn, biên tập, biên dịch, xuất bản, phát hành các sách, tài liệu (bản giấy, điện tử) và số hóa các xuất bản phẩm, tài liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu về lịch sử địa phương, tủ sách chi bộ điện tử, tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phối hợp xuất bản các loại sách như: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, lịch sử các đảng bộ, lịch sử các ngành, địa phương trong tỉnh; các loại sách về tình hình hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, những nhân vật tiêu biểu của tỉnh và các sách khác, góp phần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người Vĩnh Long.

Đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai cơ quan, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị tham mưu, nhất định sự hợp tác giữa Tỉnh ủy Vĩnh Long và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ mang lại những kết quả hết sức tốt đẹp, đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ lễ ký kết chương trình phối hợp công tác, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Đoàn công tác làm việc với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm và Huyện ủy Long Hồ; trao tặng sách và Tủ sách điện tử Ban Chỉ đạo 35 cùng các tài khoản đọc sách cho huyện, thư viện huyện; thăm và tặng quà một số gia đình chính sách tại các huyện.

Dịp này, Đoàn công tác Nhà xuất bản cũng đã tới thăm và thắp hương tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm./.

Hà Lam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực