Năm trước đỉnh cao quyền lực

Người người đăng ký được thăm

Năm sau ngồi trong trại giam

Đồng tiền làm anh loá mắt

Đỉnh cao, vực thẳm – tấc gang

 

Lịch sử bao phen sống chết

Ba lần đánh thắng Nguyên Mông

Ba lần Chiêm Thành uy hiếp

Thành - bại từ người đứng đầu

Lòng Dân – trường thành vững chắc!

 

Nguyễn Hồng Vinh

Tháng 3/2019