Mái trường đón nhận yêu thương

Của thầy cô giáo mở đường tương lai

Lớn lên rèn đức luyện tài

Em như ong nhỏ dẻo dai chuyên cần.

 

Mai ngày thân tự lập thân

Thầy Cô đã dạy ân cần tháng năm

Miệt mài đèn sách siêng năng

Vun trồng tâm đức xứng danh với người.

 

Nhớ trường mái ngói đỏ tươi

Nơi Thầy Cô giáo mở đường thênh thang

Mai ngày khôn lớn thành danh

Em đi khắp nẻo ấm lòng Thầy Cô...

Thanh Nhị