Đắk Nông triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Thứ sáu, 22/09/2023 16:15
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Theo kết quả sơ kết 6 tháng đầu năm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông được đánh giá xếp loại là 1 trong 30 Chi nhánh tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: Doanh số cho vay đạt 707 tỷ đồng; doanh số thu nợ đến hạn đạt 384 tỷ đồng; dư nợ đạt 3.972 tỷ đồng; tỷ lệ tăng trưởng đạt 8,83% so với dư nợ năm 2022, số tiền tăng tuyệt đối đạt 322 tỷ đồng.

Trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội (CSXH) do NHCSXH thực hiện được xem là giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, nguồn vốn tín dụng CSXH chưa thực sự ổn định, cơ cấu chưa hợp lý, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, chất lượng tín dụng chưa đồng đều. Đứng trước những khó khăn, hạn chế, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông đã chủ động đẩy mạnh triển khai, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo về việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Ngoài ra, hàng năm, Chi nhánh cũng tham mưu cho HĐND, UBND các cấp tiếp tục dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với các đối tượng chính sách trên địa bàn.

 Ngân hàng CSXH tỉnh Đắk Nông kiểm tra giám sát sử dụng nguồn vốn vay tại địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, Chi nhánh đã làm tốt công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) các cấp. Theo đó, Chi nhánh đã cùng Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện ký kết Chương trình phối hợp số 457/CTrPHMTTQ-NHCS nhằm phát huy vai trò tập trung lực lượng, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng CSXH. Tuyên truyền về Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng CSXH; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; lồng ghép với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội. Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Bên cạnh việc tích cực tham mưu cho NHCSXH Việt Nam, Tỉnh Uỷ, HĐND, UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, Kết luận số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp cùng Hội đoàn thể nhận ủy thác, chính quyền địa phương tổ chức triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP, Nghị định số 36/2022/NĐ-CP, Nghị định số 28/2022/NĐ-CP. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; củng cố nâng cao chất lượng tín dụng.

 Ngân hàng CSXH tỉnh Đắk Nông kiểm tra giám sát sử dụng nguồn vốn vay tại địa bàn tỉnh.

Tính đến 30/6/2023, doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 707 tỷ đồng với 16.326 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn vay (một số chương trình đạt doanh số cho vay cao như chương trình hộ cận nghèo đạt 170 tỷ đồng, hộ nghèo đạt 124 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường đạt 112 tỷ đồng...); Doanh số thu nợ đến hạn đạt 384 tỷ đồng; Dư nợ đạt 3.972 tỷ đồng với 70.476 hộ vay còn dư nợ chiếm 42% số hộ dân toàn tỉnh; Tỷ lệ tăng trưởng đạt 8,83% so với dư nợ năm 2022, số tiền tăng tuyệt đối đạt 322 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông đã tham mưu, phối hợp cùng các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, huyện thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; cùng Hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện công tác kiểm tra theo văn bản Liên tịch, kiểm tra 100% các món vay trong thời gian 30 ngày kể từ khi giải ngân. Do vậy chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tiếp tục được củng cố, nâng cao. Theo kết quả đánh giá sơ kết 6 tháng đầu năm của NHCSXH Việt Nam, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông được đánh giá xếp loại là 1 trong 30 Chi nhánh tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điều này đã khẳng định vai trò và những nỗ lực không ngừng của NHCSXH tỉnh trong suốt thời gian qua, tích cực góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, giúp NHCSXH tỉnh trở thành địa chỉ tin cậy cung cấp tín dụng chính sách cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông./.

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực