Đồng Nai chú trọng đầu tư cho chương trình nông nghiệp

Thứ ba, 07/05/2019 13:33
(ĐCSVN) – Theo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai, từ năm 2008 đến nay, địa phương này đã đầu tư cho nông nghiệp - nông dân - nông thôn là trên 330 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách chiếm gần 12%, còn lại là nguồn vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp và của người dân.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận xét, Đồng Nai đang là địa phương thuộc tốp đầu cả nước về đầu tư cơ sở hạ tầng cho nông thôn, trong tái cơ cấu nông nghiệp và việc triển khai chính sách phát triển nông nghiệp, tỉnh này cũng đều có những bước đột phá. Đồng thời, Đồng Nai đã tạo được cơ chế để thu hút nguồn đầu tư, tạo nên sức bật mới từ tiềm năng đã có trong việc phát triển nông nghiệp- nông dân- nông dân.

Điểm nổi bật của Đồng Nai là kinh tế phát triển toàn diện, hiệu quả và bền vững. Kết quả, thu nhập của người dân nông thôn các địa phương tăng gấp từ 3 đến 4 lần so với 10 năm trước. Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Đồng Nai đã tạo ra những phong trào đưa giống mới, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; cơ sở hạ tầng được đầu tư, thu hút các doanh nghiệp về các xã vùng sâu, vùng xa thu mua nông sản…

Theo ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, điểm nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh này là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội mang tính đồng bộ, tạo nên diện mạo mới, sức sống mới cho vùng nông thôn. Các thiết chế văn hóa, mạng lưới thông tin truyền thông, y tế, giáo dục... ngày càng có những bước phát triển rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Đường quê huyện Định Quán- Đồng Nai (Ảnh: K.V)

Hiện, Đồng Nai đang là địa phương dẫn đầu cả nước có 100% số xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, với 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, huyện Xuân Lộc của Đồng Nai đã được chọn làm thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước. Hiện huyên Xuân Lộc có 6/14 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đây là địa phương có khả năng đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước trong tương lai gần. Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở cấp tỉnh vào năm 2019, hoàn thành sớm hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

Để hoàn thành sớm mục tiêu tỉnh nông thôn mới trong năm 2019, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị về bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao hiện đang phân ra làm 2 loại tiêu chí là tiêu chí chung và tiêu chí để công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu nên không thuận lợi cho địa phương trong việc xây dựng tiêu chí cũng như trong đánh giá. Chính vì thế Trung ương nên ban hành một loại tiêu chí, nếu đạt tiêu chí ở lĩnh vực đó là được xét công nhận kiểu mẫu. Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu có cơ chế chính sách cho giai đoạn thực hiện nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn tiếp theo sau đạt chuẩn nông thôn mới./..

K.V
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực