Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2020 – 2030

Thứ bảy, 20/04/2024 08:10
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2030” năm 2024.
Đoàn viên, thanh niên tuyên truyền phòng, chống ma túy. (Ảnh: https://tienphong.vn) 

Theo đó, Công an Thành phố được giao tham mưu UBND TP chỉ đạo các sở ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Thành phố, đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn Thành phố; đảm bảo 100% các địa phương có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, lực lượng Công an thực hiện vai trò chủ trì, với sự tham gia trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, ban ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; kiện toàn Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố; thực hiện kế hoạch rà soát, thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn Thành phố; triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy, “Ngày quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2024; triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 .

Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch phối hợp  giữa Công an Thành phố với Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục.

Chủ trì, phối hợp các ngành chức năng tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, tập trung kéo giảm số người nghiện; lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện và quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức quản lý hiệu quả, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để người nghiện ma túy, nhất là số đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” gây ra các vụ phạm pháp hình sự.

Tham mưu Ban Chỉ đạo 138 các cấp lựa chọn, áp dụng các biện pháp đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; trong tâm là tập trung chuyển hóa và xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy đối với Phường 5, Phường 6 - Quận 5; xã Thạnh An, xã Lý Nhơn - huyện Cần Giờ. Các quận, huyện còn lại và thành phố Thủ Đức lựa chọn, thực hiện đấu tranh chuyển hóa đạt 1 khu phố, ấp trở thành địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cấp xã trong công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở; triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án về ma túy, nhất là các vụ án phức tạp, có yếu tố nước ngoài; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố đưa các vụ án điểm về ma túy ra xét xử lưu động để tuyên truyền, răn đe phòng ngừa chung.

Phát huy hiệu quả và khai thác tối đa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng nhằm làm tốt công tác phòng ngừa, không để phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy và vi phạm pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND TP kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thành phố. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp lực lượng Công an cùng cấp rà soát, thống kê, phân loại, đánh giá tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai.

Chủ trì, phối hợp Công an Thành phố, Sở Y tế nghiên cứu sửa đổi Hướng dẫn 9908/HD-SLĐTBXH-CATPHCM ngày 30 tháng 11 năm 2022 về công tác lập hồ sơ, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn công tác lập hồ sơ quản lý, cai nghiện đối với người đăng ký điều trị Methadone trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; tổ chức rà soát, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho viên chức, người lao động làm công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập và cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, quản lý sao cai; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy tại các cơ sở cai nghiện.

UBND TP yêu cầu Sở Y tế tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Chỉ đạo các trung tâm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone rà soát, kiểm tra công tác lập hồ sơ cai nghiện theo đúng quy định hiện hành; phối hợp với Công an Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng chính quyền địa phương quản lý, điều trị người nghiện hiệu quả; làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra trường hợp lợi dụng điều trị nghiện bằng thuốc thay thế để hoạt động phạm tội về ma túy.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch phối hợp giữa Công an Thành phố với Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong nhà trường và các bậc phụ huynh về hậu quả, tác hại của ma túy để chủ động phòng ngừa.

Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng khu phố, ấp, hộ gia đình và trực tiếp tại cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Internet và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền và đa dạng hóa các nội dung, hình thức; tập trung vào các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân lao động, quần chúng nhân dân tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các khu dự án đang xây dựng./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực