Phấn đấu xóa nhà tạm cho hơn 7.000 hộ gia đình cựu chiến binh

Thứ sáu, 21/06/2024 20:27
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phấn đấu từ nay đến hết năm 2025 sẽ xóa nhà tạm cho trên 7.000 hộ gia đình cựu chiến binh, cựu quân nhân trên cả nước.
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Ngày 21/6, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 4, khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng đoàn, Thường trực và Ban Chấp hành, Hội Cựu chiến binh các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội theo kế hoạch.

Các cấp Hội đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết “Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”; các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu - Sáng tạo - Chung sức đồng lòng”…

Cựu chiến binh tham gia tích cực, có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế và các chương trình mục tiêu quốc gia; củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và thực hiện ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội; huy động nguồn lực góp phần giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát, nhà tạm, nâng cao đời sống cho hội viên.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố đã thảo luận, đóng góp ý kiến về giải pháp nhằm đẩy mạnh tổ chức, động viên hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương; tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp luật, thực hiện chế độ, chính sách nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên...

Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 4, khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, nhất trí thông qua các báo cáo của Ban Thường vụ Trung ương Hội về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 

Hội nghị thống nhất huy động mọi nguồn lực thực hiện và hưởng ứng Phong trào thi đua "xóa nhà dột nát, nhà tạm" cho cựu chiến binh và gia đình chính sách. Khai thác hiệu quả các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hội viên cựu chiến binh và con cháu có thêm việc làm. Xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế hoạt động hiệu quả, mô hình cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới…

 Đại biểu các đơn vị ký kết giao ước thi đua tại hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các cấp trong thời gian tới tiếp tục nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, cùng với Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024, Thượng tướng Bế Xuân Trường cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Hội xác định tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”; tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2019-2024; tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu toàn quốc… Vì vậy, các cấp Hội thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận cựu chiến binh và nhân dân trong từng địa bàn, những vùng trọng yếu về dân tộc, tôn giáo, kịp thời giải quyết, định hướng tư tưởng, dư luận; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị các cấp Hội cần tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả về kinh tế; mô hình cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới…

Tại hội nghị, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động Phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát". Theo đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phấn đấu từ nay đến hết năm 2025 sẽ xóa nhà tạm cho trên 7.000 hộ gia đình cựu chiến binh, cựu quân nhân trên cả nước, với tinh thần “Cựu chiến binh gương mẫu”, chủ đề “Đoàn kết - Gương mẫu - Trách nhiệm - Nghĩa tình”.

Các công trình được xây dựng với chủ trương đảm bảo an toàn, chất lượng, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc, các vùng miền và đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững cho hội viên. Các nguồn lực sẽ được sử dụng hiệu quả, với nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch, đúng quy định; phù hợp với điều kiện thực tiễn, gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương./.

tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực