leftcenterrightdel
Tuyến cao tốc mới sẽ song song với quốc lộ 2 hiện tại 
 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp thu ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, rà soát Khung chính sách để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật đất đai, Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

UBND các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật./.

Minh Anh