TP. Cần Thơ nỗ lực về đích trong xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 11/04/2018 12:12
(ĐCSVN) – Theo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới TP.Cần Thơ, trong năm 2017, Thành phố này có thêm 7 xã được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới, vượt 16% kế hoạch năm. Năm 2018 Cần Thơ phấn đấu có thêm 6 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Đường giao thông nông thôn ở Cần Thơ được nâng cấp khang trang. (Ảnh: K.V)

Hiện TP.Cần Thơ có 27/36 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 75% kế hoạch. Năm 2018, Thành phố đề ra mục tiêu phấn đấu ra mắt thêm 6 xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí TP.Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và 1 huyện nông thôn mới là Vĩnh Thạnh. Bình quân các xã trên địa bàn Thành phố đạt được 17,75 tiêu chí, phấn đấu có ít nhất 13/19 tiêu chí có 100% số xã đều đạt…, và đặt mục tiêu đến năm 2019, Cần Thơ sẽ có đủ 36 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, trước 1 năm so với nghị quyết của Đảng bộ Thành phố này đề ra.

Được biết, kể từ khi tiến hành xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.Cần Thơ đến nay, nhờ sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của người dân khu vực nông thôn, công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố đã đạt kết quả tích cực.

Hầu như các địa phương ở Cần Thơ đều về đích sớm hơn lộ trình từ 1 đến 2 năm. Ông Lê Văn Tính, Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP.Cần Thơ cho biết, thành tựu lớn nhất trong năm qua, đó chính là sự đồng thuận của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Phong trào xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ đã đi vào thực chất hơn, mang lại lợi ích lớn cho người dân nông thôn.

Để hoàn thành mục tiêu, ngay từ cuối năm 2017, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới TP.Cần Thơ đã yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát, xem xét các mặt để đăng ký các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2018. Trên cơ sở đó, các địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể từng cấp, từng ngành, huy động mọi nguồn lực gắn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới với hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời quan tâm sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các xã thực hiện đúng lộ trình nông thôn mới.

Cùng với các giải pháp mà các địa phương đã và đang thực hiện, để chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố đi vào chiều sâu, bền vững, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới TP.Cần Thơ cũng đã có phương án, giải pháp thực hiện. Trong đó, xác định rõ lấy nhóm tiêu chí phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là trọng tâm, có tính chất quyết định, lan tỏa để thực hiện các tiêu chí còn lại. Thành phố tập trung phát triển kinh tế hợp tác để tăng thu nhập cho người dân. Các địa phương tập trung sắp xếp lại sản xuất, phân loại đối tượng để có hướng hỗ trợ hợp lý.

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, tăng giá trị hàng hóa nông sản, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất. Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tìm ra những giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Định kỳ, tổ chức điều tra về sự hài lòng của người dân đối với tiến độ và kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực xã hội và cân đối đủ nguồn lực, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./..

K.V
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực