BÌnh Phước: Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng

Thứ năm, 29/09/2022 16:49
(ĐCSVN) - Để đưa Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới sớm đi vào cuộc sống, Tỉnh ủy Bình Phước đã xây dựng chương trình hành động để thực hiện.
leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: Báo Bình Phước

Toàn tỉnh Bình Phước hiện có 21 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 737 tổ chức cơ sở đảng (263 đảng bộ cơ sở, 474 chi bộ cơ sở), 2 đảng bộ bộ phận, 2.416 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, 38.356 đảng viên. Có 111/111 xã, phường, thị trấn là đảng bộ cơ sở; 100% thôn, ấp, khu phố, trường học có đảng viên, chi bộ; 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự và chi bộ công an.

Chương trình hành động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chương trình nêu rõ mục tiêu hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3-4% so với tổng số đảng viên. Duy trì 100% thôn, ấp, khu phố có chi bộ. 100% đảng viên đang công tác được giới thiệu và thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Cùng với đó, Chương trình hành động cũng xác định một số nhiệm vụ trong tâm như: Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên./.

Tường Vy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực