Cà Mau triển khai Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Thứ hai, 20/11/2023 14:40
(ĐCSVN) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, an toàn; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.
 Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kế hoạch nhằm mục đích giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên trong tỉnh nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII để đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả. Tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau cũng đề nghị, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, an toàn; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đều có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Về hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến với thành phần đại biểu phù hợp. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp (khuyến khích mở đường truyền trực tuyến đến cơ sở) với thành phần đại biểu phù hợp. Đồng thời, kết hợp nghiên cứu, học tập, quán triệt tại các hội nghị với tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Về xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng chương trình thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng ngành, lĩnh vực và các điều kiện bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì thảo luận chương trình thực hiện Nghị quyết của địa phương, cơ quan, đơn vị để bổ sung, hoàn thiện và ban hành triển khai thực hiện theo lộ trình.

Về tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các cấp ủy chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc sử dụng Tài liệu hỏi - đáp các Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên, thành viên với các hình thức đa dạng, phù hợp. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương tám khóa XIII thông qua các cuộc sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Các cơ quan báo, đài trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên các chuyên trang, chuyên mục, ấn phẩm,…/.

Cẩm Ly

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực