Chủ động triển khai, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của các ban, đơn vị

Thứ năm, 12/01/2023 23:10
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu yêu cầu năm 2023, các ban, đơn vị cần nghiên cứu, xây dựng kế hoạch công tác năm để chủ động triển khai thực hiện; siết chặt kỷ luật, kỷ cương của các ban, đơn vị. Các đồng chí trong chi ủy, lãnh đạo các Ban, đơn vị nêu cao tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, thái độ với công việc…
leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu trao Cờ thi đua cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Ngày 12/1, cơ quan Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm 2023.

Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan; Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, công tác Mặt trận có nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, song với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Đảng đoàn, Ban Thường trực và Thủ trưởng cơ quan, các ban, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm triển khai hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh.

Theo đó, trên cơ sở Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2022 với 5 trọng tâm công tác; 99 nhiệm vụ cụ thể theo 12 lĩnh vực công tác, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch của từng ban, đơn vị; kịp thời cho ý kiến và duyệt Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường trực làm việc với các ban, đơn vị; duy trì nền nếp các cuộc họp định kỳ; cuộc họp giao ban với lãnh đạo các ban, đơn vị; duy trì chế độ rà soát, đôn đốc; thực hiện việc điều chỉnh các nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ban Thường trực cũng đã chủ trì 17 hội nghị trực tuyến; ban hành các văn bản điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Thủ tưởng cơ quan đã chỉ đạo Văn phòng phối hợp với các ban, đơn vị rà soát tổng thể các nhiệm vụ công tác theo Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2022 của Ban Thường trực và nội dung các chỉ đạo trong các thông báo kết luận. Đến nay, trong tổng số 99 nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2022 của Ban Thường trực đã triển khai hoàn thành 90 nhiệm vụ; 9 nhiệm vụ dừng thực hiện do căn cứ tình hình thực tế hoặc chuyển sang năm 2023.

Trong đó phải kể đến việc hoàn thành 3 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chỉ đạo Trung ương đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo"…

Năm 2023,  các ban, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam bám sát Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2023 và sự chỉ đạo, điều hành của Đảng đoàn, Ban Thường trực để tham mưu và triển khai việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thực hiện tốt chế độ quản lý, điều hành ở mỗi cấp để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đã đề ra. Tập trung đổi mới toàn diện hoạt động giám sát, phản biện xã hội; triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18 ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư. Xây dựng các đề án, văn bản trình Ban Bí thư Trung ương Đảng. Chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ X MTTQ Việt Nam….

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị trên cơ sở Kế hoạch trọng tâm công tác 2023 của Ban Thường trực, các ban, đơn vị cần nghiên cứu, xây dựng kế hoạch công tác năm để chủ động triển khai thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao giữa các ban, đơn vị.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng nhấn mạnh tới yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương của các ban, đơn vị trong Cơ quan. Từ đó, các đồng chí trong chi ủy, lãnh đạo các Ban, đơn vị nêu cao tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, thái độ với công việc; tích cực phối hợp với Đảng đoàn, Ban Thường trực để triển khai các nội dung trong Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2023. Cùng với đó các đoàn thể trong cơ quan tiếp tục củng cố và đảm bảo hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò bảo vệ quyền, lợi ích và chăm lo, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Ghi nhận những thành tích trong công tác năm 2022, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tặng thưởng Cờ thi đua cho 4 tập thể; tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 43 cá nhân; công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 7 tập thể; công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp ngành” cho 2 cá nhân…/.

Hương Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực