leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra tại Quảng Ngãi. Ảnh: LP

Ngày 19/10, Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian từ 1/1/2016 đến 31/12/2020.

Theo Quyết định số 519/QĐ-TTCP do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ký ngày 6/10/2021, Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do Thanh tra viên cao cấp Phùng Xuân Kiên, Phó Cục trưởng Cục II làm Trưởng đoàn.

Đoàn Thanh tra sẽ làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai, hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, Đoàn tiến hành thanh tra một số dự án trên địa bàn tỉnh gắn với việc giải quyết nội dung đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8321/VPCP-VI ngày 05/10/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Đoàn có nhiệm vụ thanh tra các vấn đề thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn từ 1/1/2016 đến 31/12/2020, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên.

Tại buổi công bố, sau khi nghe đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tóm tắt các nội dung được thanh tra, Cục trưởng Cục II Nguyễn Hồng Giang đã thông báo Quyết định số 534/QĐ- TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về giám sát hoạt động đoàn thanh tra theo Quyết định số 519/QĐ- TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với đoàn thanh tra cung cấp tài liệu, hồ sơ và báo cáo giải trình khi đoàn thanh tra yêu cầu, cử cán bộ làm đầu mối giúp đoàn thanh tra liên hệ, trao đổi, sắp xếp kế hoạch phù hợp bảo đảm vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Phương Hiếu