Hà Tĩnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 đảm bảo nghiêm túc, chất lượng

Thứ tư, 22/11/2023 15:48
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đảm bảo nghiêm túc, chất lượng.
 Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: P.C)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kế hoạch nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung và những điểm mới trong các văn kiện. Thảo luận, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần thực hiện kịp thời, thường xuyên, đồng bộ, phù hợp, hiệu quả,...

Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt; Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết.

Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, tại cấp tỉnh, kết nối Hội nghị trực tuyến toàn quốc. Tại cấp huyện và tương đương, tổ chức kết nối đường truyền trực tuyến Hội nghị toàn quốc,…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội - Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, tổ chức học tập, phổ biến sâu rộng nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đến hội viên, đoàn viên bằng nhiều hình thức phù hợp. Báo cáo viên là các đồng chí bí thư, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy các cấp chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện theo từng lĩnh vực và các điều kiện đảm bảo cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì thảo luận, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Hằng năm, chỉ đạo kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động. Kết quả thực hiện chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Các cấp ủy đảng chỉ đạo các tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ vào Tài liệu hỏi - đáp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng hình thức phù hợp; tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn).

Các cơ quan báo chí, truyền thông, các tạp chí, bản tin trong tỉnh,…chủ động xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Đảng với nội dung và hình thức phù hợp./.

Cẩm Ly

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực