Hiểu rõ về đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm” của Đảng

Thứ ba, 09/05/2023 23:20
(ĐCSVN) – Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá cho biết: Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hoá đã đưa 15 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế được phát hiện, xử lý...
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương giới thiệu về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 9/5, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy đến 728 điểm cầu cấp huyện, cấp xã và tổ dân phố trong toàn tỉnh với 43.175 đại biểu tham gia nghiên cứu, học tập.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương giới thiệu về sự cần thiết phải biên soạn, xuất bản tác phẩm, quá trình biên soạn, bố cục, giá trị cốt lõi và những điểm mới, ấn tượng của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, tác phẩm do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản. Cuốn sách được chia thành 3 phần, gồm 623 trang, 111 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.

Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, tác phẩm hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và là Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Cuốn sách cũng thể hiện tầm nhìn, những trăn trở, suy nghĩ của đồng chí Tổng Bí thư về các biện pháp, giải pháp khoa học, bài bản, chắc chắn nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, giải pháp cơ bản để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đã đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, trong đó, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về những điểm mới ấn tượng của cuốn sách, đồng chí Nguyễn Thái Học chia sẻ: Cuốn sách có kết cấu logic, chặt chẽ, thể hiện sự kết hợp giữa “xây” và “chống”; giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, bạn bè quốc tế. Bài tổng quan là nội dung trung tâm của cuốn sách, được thể hiện dưới phong cách báo chí hiện đại, sinh động, mỗi vấn đề đều có tiêu đề nhỏ để truyền tải những thông điệp quan trọng; các thông tin, số liệu được sơ đồ hoá… những vấn đề mang đậm tính chính luận.

Qua cuốn sách này, cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận “gốc” tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hết sức cần thiết và kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cho biết, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong những năm qua, nhất là 10 năm gần đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng lên, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai thực hiện hiệu quả.

Thanh Hóa là một trong những tỉnh, thành phố của cả nước sớm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, ban hành các quy chế, quy định làm việc, đưa 15 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế được phát hiện, xử lý đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới 

Để việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư đạt kết quả cao, góp phần lan tỏa tinh thần cuốn sách trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Đỗ Trọng Hưng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đưa các nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thấm sâu vào đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo ý chí thống nhất về nhận thức và hành động với tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang, thông suốt”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm, nội dung cốt lõi và giá trị của tác phẩm vào trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ, tổ chức đoàn thể để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập; vận dụng đúng đắn các bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với bối cảnh, yêu cầu của địa phương, cơ quan, đơn vị…

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhấn mạnh cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cần quan tâm làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Cần nhận diện, chỉ rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức và có các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tích cực, hiệu quả ở các địa phương, đơn vị…/.

Tin, ảnh: Quách Phúc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực