Hơn 400 cán bộ, phóng viên Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

Thứ ba, 13/12/2022 16:34
(ĐCSVN) - Ngày 13/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ, phóng viên báo chí thành phố Hà Nội nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Quang cảnh Hội nghị. 

Trong thời gian 2 ngày, hơn 400 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, đảng viên các cơ quan báo chí của Thành phố được nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (Nghị quyết Trung ương 6), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cụ thể là 3 nghị quyết và 1 kết luận gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trực tiếp truyền đạt nội dung các Nghị quyết, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết, hội nghị là dịp để các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, đảng viên các cơ quan báo chí của Thành phố nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

 Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, các cơ quan báo chí của Thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

TA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực