Khánh Hòa: CCHC là một trong những đột phá

Thứ tư, 28/09/2022 21:42
(ĐCSVN) - Khánh Hòa xem CCHC là một trong những đột phá, là giải pháp quan trọng để thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tiếp tục lấy kết quả cải cách hành chính làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp ủy, các cơ quan, đơn vị địa phương.
leftcenterrightdel
Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2022 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2022, đồng chí Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có gần 130 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp ủy cấp huyện; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ cấp huyện, công chức chuyên trách công tác CCHC.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Minh Hùng, Ủy viên, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ báo cáo 02 chuyên đề: Những nội dung trọng tâm Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Báo cáo, phân tích chuyên sâu kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Khánh Hòa và khuyến nghị 07 giải pháp nâng cao Chỉ số PAR INDEX thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Khánh Hòa cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của đồng chí Vụ trưởng Vụ CCHC – Bộ Nội vụ, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu những chia sẻ và khuyến nghị của Vụ trưởng nhằm đẩy mạnh các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2022 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy, xem CCHC là một trong những đột phá, là giải pháp quan trọng để thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tiếp tục lấy kết quả cải cách hành chính làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp ủy, các cơ quan, đơn vị địa phương.

Đồng thời, tăng cường quán triệt, chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu chuyên môn và tổ chức các cuộc họp xử lý công việc thường xuyên của lãnh đạo UBND tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh; triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PCI, PAPI của tỉnh thời gian đến theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 8537/UBND-KSTT ngày 12/9/2022; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ. Chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức nhằm mục tiêu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của tình hình mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân, khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm minh./.

Nguyễn Văn Tú

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực