leftcenterrightdel
 Ra mắt Ban Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai khóa XVIII (Ảnh: baolaocai.vn)

Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Lào Cai lần thứ XVIII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII; đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo sát sao của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các tầng lớp phụ nữ tỉnh Lào Cai đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, vận động hội viên phụ nữ khắc phục khó khăn, từng bước vươn lên, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực. Công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả. Trong số 9 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, gắn với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh với 27 tiêu chí, có 11 tiêu chí vượt và 16 tiêu chí đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội tiếp tục được đổi mới theo hướng tập trung về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 77,2%. Trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, hội phụ nữ các cấp tăng cường các giải pháp khai thác nguồn lực của các tổ chức với trên 16 tỷ đồng. Thi đua học và làm theo Bác, hội các cấp duy trì 322 mô hình học Bác…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự đóng góp tích cực của lực lượng cán bộ, hội viên phụ nữ. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động hội trong nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí nhấn mạnh, các cấp hội cần coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, phẩm chất con người Lào Cai, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên của hội viên phụ nữ. Chủ động tham mưu, đề xuất đảm nhận các nội dung cụ thể trong thực hiện các chương trình, dự án; làm tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Đội ngũ cán bộ hội các cấp cần chủ động, linh hoạt, thích ứng với bối cảnh tình hình mới…

Tại Đại hội, đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của các cấp hội phụ nữ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh, gợi mở một số vấn đề để các cấp hội phụ nữ thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trong đó, cần tăng cường tuyên truyền để hội viên phụ nữ nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết về công tác phụ nữ. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động với những mục tiêu cụ thể, thiết thực; thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động; chú trọng phát triển hội viên, chăm lo xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Hội viên phụ nữ các dân tộc tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống 8 chữ vàng mà Bác đã tặng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Lào Cai.

Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026./.

Nam Phong