Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi

Thứ bảy, 09/12/2023 14:38
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Năm 2024, Thành ủy Quảng Ngãi sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Thành ủy Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai, quán triệt một số văn bản của Trung ương, của tỉnh như: Kết luận số 65-KL/TW ngày 21/10/2023 của Bộ Chính trị về đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025,…

Thông tin tại Hội nghị cho biết, năm 2024, Thành ủy Quảng Ngãi sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân. Thành phố phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,58%.

Trong năm 2023, Thành ủy Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Thành ủy triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tập trung chỉ đạo; kịp thời củng cố, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đúng quy trình, đảm bảo quy định. Vai trò của Mặt trận trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được nâng lên, kịp thời triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân.

Đáng chú ý, tổng giá trị sản xuất ước thực hiện đạt gần 41 nghìn tỷ đồng, tăng 8,74% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 4.000 tỷ đồng. Thành phố có 37 sản phẩm đạt OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 34 sản phẩm đạt 3 sao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định,…/.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực