Quán triệt, triển khai văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến cán bộ chủ chốt

Thứ hai, 20/11/2023 14:42
(ĐCSVN ) - Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 6/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng,…
leftcenterrightdel
 Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố Ninh Bình.

Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 6/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; quán triệt Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 30/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc trong thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chế tham nhũng, tiêu cực trong công cán bộ; Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp chức bộ máy của hệ thống chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả,…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Thành ủy, chỉ đạo của UBND thành phố trong triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và địa phương./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực