Quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương

Thứ tư, 13/12/2023 15:56
(ĐCSVN) - Sáng 13/12, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến 149 điểm cầu các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và điểm cầu xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với trên 5.900 đại biểu tham gia.
Quang cảnh Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có đồng chí Vũ Mạnh Hà - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và tương đương...

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung, gồm: Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mời; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Kết luận số 62-KL/TW ngày 2/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Kết luận số 584-KL/TU, ngày 13/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU về tăng cường lãnh đạo công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nội dung được quán triệt là những văn bản quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề trên các lĩnh vực. Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các nội dung cốt lõi được quán triệt, học tập tại hội nghị sẽ tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy sát thực tế và triển khai sâu rộng đến cơ sở, cán bộ đảng viên, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị những năm tiếp theo, sớm đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực