Quảng Bình với chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Thứ bảy, 02/12/2023 19:15
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Tỉnh ủy Quảng Bình có kế hoạch đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát Đảng trên cơ sở bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề mới, dễ phát sinh sai phạm, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định...

 

Năm 2024, Tỉnh ủy Quảng Bình triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. 

Năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Quảng Bình và chi bộ tích cực triển khai, thu được nhiều kết quả tích cực, trong đó, hoạt động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên tăng 6,45% so với năm 2022.

Cấp ủy các cấp và chi bộ ở tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra 507 tổ chức đảng và 1.849 đảng viên; giám sát 400 tổ chức đảng và 1.572 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình kiểm tra 6 tổ chức đảng và 10 đảng viên; giám sát 3 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, kết luận có 9 tổ chức đảng và 11 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung được kiểm tra, có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và chi bộ ở tỉnh Quảng Bình cũng đã tích cực nắm tình hình và đã quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 24 tổ chức đảng và 66 đảng viên, trong đó có 54 cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, kết luận có 16 tổ chức đảng và 56 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 35 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 31 đảng viên.

Công tác thi hành kỷ luật của Đảng tại tỉnh Quảng Bình được thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 361 đảng viên, trong đó có 65 cấp ủy viên các cấp.

Cùng với đó, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và chi bộ ở tỉnh Quảng Bình đã kịp thời phân loại, xử lý và giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật tại tỉnh Quảng Bình đã giúp đảng viên nhận rõ sai phạm, khuyết điểm để khắc phục sửa chữa; đồng thời phát huy được tác dụng giáo dục, bảo đảm tính nghiêm minh của kỷ luật đảng.

Năm 2024, Tỉnh ủy Quảng Bình có kế hoạch đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát Đảng trên cơ sở bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề mới, dễ phát sinh sai phạm, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định; chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra.

Cùng với đó là tập trung kiểm tra tổ chức đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, nhất là ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm, những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tỉnh uỷ Quảng Bình cũng sẽ chỉ đạo thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp./.

Mạnh Thành

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực