Tăng cường đối thoại, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân

Thứ năm, 20/10/2022 20:42
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Ba Đình và phường Trúc Bạch, Vĩnh Phúc tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về thực hiện quy chế dân chủ. Tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Ngày 20/10, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP Hà  Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn phường Trúc Bạch và phường Vĩnh Phúc – quận Ba Đình.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Phát huy quyền dân chủ ở cơ sở

Báo cáo tại buổi kiểm tra cho thấy, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đã được Quận ủy lãnh đạo; Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 02 phường Trúc Bạch và Vĩnh Phúc quan tâm, triển khai thực hiện. Trong đó, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC phường Trúc Bạch ban hành 109 văn bản; phường Vĩnh Phúc ban hành 114 văn bản để triển khai xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Đảng ủy 02 phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với các nhiệm vụ chính trị, nhất là thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội và phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường Trúc Bạch ước thực hiện trên 7,228 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch; phường Vĩnh Phúc ước thực hiện 4,645 tỷ đồng, đạt 92,4% kế hoạch năm.

Cùng với đó, Đảng ủy 02 phường cũng quan tâm lãnh đạo, triển khai các quy định của Trung ương và Thành phố về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn. Năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy - UBND phường Trúc Bạch đã tổ chức 02 hội nghị tiếp xúc, đối thoại; 03 hội nghị phản biện; MTTQ phường đã tổ chức 07 cuộc giám sát. Còn tại phường Vĩnh Phúc đã tổ chức 03 hội nghị tiếp xúc, đối thoại; Ủy ban MTTQ phường đã tổ chức 03 hội nghị phản biện...

Đặc biệt, Đảng ủy 02 phường đã lãnh đạo UBND phường thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 34/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn; đã xây dựng kế hoạch và thực hiện hiệu quả QCDC trong các loại hình mới, như trong công tác thuế đối với cá nhân kinh doanh, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng... Đồng thời, đã niêm yết công khai toàn bộ thủ tục hành chính, các đề án, dự án theo quy định. Nhờ phát huy dân chủ ở cơ sở nên nhân dân đã tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn 02 phường.

Đáng chú ý, từ năm 2020 đến nay, nhờ phát huy dân chủ ở cơ sở, Nhân dân phường Trúc Bạch đã tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xã hội hóa… với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, đã tiến hành hòa giải thành 15/16 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đạt 94%. Việc triển khai cấp mã định danh cho nhân dân được đẩy mạnh, thực hiện đạt 63,2% dân số.

Đối với UBND phường Vĩnh Phúc, mặc dù không tổ chức mô hình HĐND cấp phường, song quyền dân chủ và giám sát của Nhân dân vẫn được đảm bảo, được tăng cường hơn bằng hình thức giám sát trực tiếp của nhân dân hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức chính trị - xã hội. Hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở đã tổ chức hòa giải thành 35/36 vụ việc, đạt tỷ lệ 97%; 9 tháng đầu năm 2022, đã tổ chức hòa giải thành 23/24 vụ, đạt tỷ lệ 96%.

Thực hiện QCDC ở cơ sở trong các loại hình mới được triển khai thực hiện. UBND phường ban hành QCDC trong công tác giải phóng mặt bằng, QCDC về công tác thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn. Riêng về giải phóng mặt bằng (GPMB), năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, UBND phường Vĩnh Phúc đã tập trung phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình triển khai công tác GPMB dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha. Tổng diện tích GPMB của dự án, các văn bản quy định về chế độ chính sách trong GPMB, 91 phương án và tiến độ triển khai thực hiện dự án đều được thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và nhà sinh hoạt cộng đồng của địa bàn dân cư…

Quan tâm thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình mới

Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của thành viên đoàn kiểm tra với lãnh đạo quận Ba Đình và 02 phường Trúc Bạch, Vĩnh Phúc, phát biểu kết luận buổi làm việc,  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Quận uỷ Ba Đình và sự vào cuộc tích cực của phường Trúc Bạch, Vĩnh Phúc trong việc thực hiện QCDC tại cơ sở.

Tuy vậy, thông qua công tác kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng chỉ ra một số hạn chế, đề nghị 02 phường tập trung khắc phục. Cụ thể, tại phường Trúc Bạch, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các văn bản của Trung ương, Thành phố về việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc chưa được sâu rộng, thường xuyên. Vận dụng hiệu quả hơn các quy chế, quy ước vào thực tế của đơn vị, tổ dân phố, từ đó, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đô thị, vệ sinh môi trường...

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Bên cạnh đó, cần làm tốt hơn công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn ở cơ sở; nâng cao vai trò, trách nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện QCDC…

Đối với phường Vĩnh Phúc, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị cần tiếp tục nâng cao nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ về các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường hơn nữa việc thực hiện QCDC ở một số loại hình mới, nhất là trong các khu chung cư.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Ban Chỉ đạo QCDC quận và UBND quận Ba Đình cần tăng cường kiểm tra QCDC trong các loại hình mới, nhất là QCDC trong công tác GPMB, quản lý trật tự xây dựng, công tác thuế... Đồng thời, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung QCDC trong loại hình mới cho phù hợp thực tiễn, làm cơ sở để các phường triển khai thực hiện; mở rộng xây dựng và thực hiện QCDC trong những lĩnh vực mà người dân quan tâm…

Đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, thành phố về thực hiện dân chủ ở cơ sở, gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng; trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về thực hiện QCDC. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân…/.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực