Tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Thứ sáu, 12/08/2022 15:41
(ĐCSVN) – Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại các địa phương, đơn vị giúp đoàn viên, công nhân viên chức, lao động nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đưa các nội dung nghị quyết đi vào cuộc sống.

*Ngày 11/8, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh.

Trong thời gian 01 ngày, các báo cáo viên đã truyền đạt nội dung cốt lõi của Nghị quyết TW 5, khóa XIII, trọng tâm là nội dung về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Việc xây dựng cơ sở Đảng và Đảng viên và việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

leftcenterrightdel
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh Quảng Ngãi.  Ảnh: quangngaitv.vn 

Các đại biểu còn được học tập, quán triệt các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XX là: Nghị quyết 07 về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 – 2025. Nghị quyết 08 về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết 09 về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ngãi là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp đoàn viên, công nhân viên chức, lao động hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh nắm vững nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đưa các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và của tỉnh đi vào cuộc sống. 

*Cũng trong ngày 11/8, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các đồng chí ủy viên ban chấp hành các chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến qua 179 điểm cầu tại các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trong khối.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Đảng ủy khối truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi của các nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Ngoài ra, tại hội nghị các đảng viên cũng được quán triệt, học tập tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy khối nhấn mạnh: Hội nghị lần này được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết trong cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Bí thư Đảng ủy khối cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong khối cần vận dụng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động bảo đảm sát thực, phù hợp nhằm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong cơ quan, đơn vị mình để triển khai cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu của từng nghị quyết; bảo đảm phù hợp và có tính thực tiễn cao.

leftcenterrightdel
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 tại điểm cầu hội trường Huyện ủy Lạc Dương , Lâm Đồng. Ảnh: Tuấn Hương

*Trong 2 ngày 11, 12/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính Hội trường Huyện ủy đến điểm cầu của 5 xã trên địa bàn huyện. 

Hội nghị được tổ chức thành 2 đợt, mỗi đợt 1 ngày với sự tham dự của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cấp huyện; cán bộ, công chức các xã; bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy; đại diện lãnh đạo MTTQ và đoàn thể các xã. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ thị trấn Lạc Dương, Bí thư Đảng ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau đợt học tập, quán triệt do Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chức sắc tôn giáo, già làng tiêu biểu tại địa phương, đơn vị mình bằng các hình thức phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của chi bộ, các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể…

Thông qua hội nghị nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII./.

 
Hồng Hân (th)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực