Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong toàn quân

Thứ tư, 29/11/2023 17:30
(ĐCSVN) - Đến hết tháng 11/2023, toàn quân đã có 80% cơ quan, đơn vị cấp cơ sở và trên cơ sở tổ chức xong Hội thi phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới bằng hình thức sân khấu hoá. Nhiều cơ quan còn kết hợp hội thi với tổ chức cuộc thi dân vận khéo, hội phụ nữ giỏi, hội diễn văn hoá, văn nghệ.
 Quang cảnh Hội nghị.

Chiều ngày 29/11, Bộ phận giúp việc Cơ quan Thường trực Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Bộ phận giúp việc) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đại tá Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Trưởng Bộ phận giúp việc chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Bộ phận giúp việc.

Theo đó, trong năm 2023, Bộ phận giúp việc Cơ quan Thường trực Quân ủy Trung ương hoàn thành toàn diện, có chất lượng các kế hoạch, nội dung, chương trình đã xác định; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu giúp Cơ quan Thường trực Quân ủy Trung ương hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ quân đội và toàn quân.

Cụ thể, đã tích cực, chủ động, cập nhật, quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, các chuyên đề, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng do Trung ương, Quân ủy Trung ương chỉ đạo; đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, cuộc vận động của các cấp, các ngành vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm. Cục Tuyên huấn - Cơ quan Thường trực Bộ phận giúp việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu với Tổng cục Chính trị xây dựng các văn bản triển khai thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847; biên soạn, phát hành tài liệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba.

Qua đó góp phần xây dựng ý thức tự giác, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Đến hết tháng 11/2023, toàn quân đã có 80% cơ quan, đơn vị cấp cơ sở và trên cơ sở tổ chức xong Hội thi phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới bằng hình thức sân khấu hoá. Nhiều cơ quan còn kết hợp hội thi với tổ chức cuộc thi dân vận khéo, hội phụ nữ giỏi, hội diễn văn hoá, văn nghệ.

Năm 2024, Bộ phận giúp việc tiếp tục quán triệt văn bản lãnh đạo mới của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, nhất là các nghị quyết, kết luận, quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về lãnh đạo, chỉ đạo, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong chấp hành nghiêm nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị, các cơ quan thành viên Bộ phận giúp việc đề cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp trong tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024. Trong đó tập trung vào triển khai thực hiện có hiệu quả chuẩn mực về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng công tác nhận xét, đánh giá, khen thưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng.../.

TA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực