Xây dựng nền quốc phòng - an ninh theo hướng toàn dân, toàn diện

Thứ ba, 06/09/2022 23:03
(ĐCSVN) - Hà Nội bảo vệ vững chắc thành quả sự nghiệp đổi mới, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động, các sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô; giữ vững ổn định an ninh chính trị trong mọi tình huống, xây dựng nền quốc phòng - an ninh theo hướng toàn dân, toàn diện...
leftcenterrightdel
Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 6/9, Đoàn khảo sát số 2 - Tổ Biên tập xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy Hà Nội.

Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Phó Trưởng đoàn khảo sát; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong…

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” từ năm 2013 đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, bằng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể phù hợp với cấp ủy Đảng các cấp, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28-NQ/TW (khóa XI). Qua đó phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ vững độc lập chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ổn định.

Thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến các cấp, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, nhận thức về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và tầm quan trọng trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô về tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Về mục tiêu, phương châm chỉ đạo trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra. Cùng với đó là bảo vệ vững chắc thành quả sự nghiệp đổi mới, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động, các sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô; giữ vững ổn định an ninh chính trị trong mọi tình huống. Tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh quốc phòng toàn dân; xây dựng nền quốc phòng - an ninh theo hướng toàn dân, toàn diện, đủ sức ngăn chặn, đẩy lùi mọi âm mưu, hành động chống đối, phá hoại của các thế lực thù địch.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, thành phố Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế… của cả nước với tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh nên công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng khó khăn hơn so với các địa phương khác. Từ thực tiễn đó, thành phố Hà Nội luôn coi trọng công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng, đồng thời củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao.

Mới đây, ngày 5/5/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thực hiện hiệu quả “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, thời gian tới, cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại, tham gia toàn diện vào quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, thành phố Hà Nội cũng sẽ gặp phải những khó khăn, thách thức rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan trung ương. Trong đó, Thành ủy Hà Nội kiến nghị Bộ Công an sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành nghị định về kết hợp an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với an ninh để làm căn cứ, cơ sở pháp lý triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đánh giá cao những kết quả mà thành phố Hà Nội đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Trong đó, đặc biệt là củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, quân sự; đồng thời phát huy sức mạnh quốc phòng toàn dân; xây dựng nền quốc phòng - an ninh theo hướng toàn dân, toàn diện…; chỉ ra những nguy cơ, thách thức mà thành phố gặp phải trong thời gian tới… Thượng tướng Lương Tam Quang cho biết, trên cơ sở báo cáo và tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, Tổ Biên tập xây dựng Đề án sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”./.

Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực