Bà Rịa-Vũng Tàu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng Thông tin Sinh hoạt chi bộ

Thứ ba, 19/09/2023 16:47
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
​(ĐCSVN) - Việc cập nhật tài liệu “Thông tin sinh hoạt chi bộ” trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh góp phần định hướng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mở rộng đối tượng cũng như đảm bảo tính thời sự, tiết kiệm thời gian, kinh phí in ấn, vận chuyển, phát hành.
Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ giúp cán bộ, đảng viên được nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện.

Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ (thời điểm trước năm 2017 được gọi là Bản tin Thông báo nội bộ) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu (tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy) biên soạn, phát hành theo định kỳ hàng tháng, là tài liệu cung cấp thông tin, định hướng chính trị, phục vụ cấp ủy, báo cáo viên các cấp, đặc biệt là phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ. Từ tài liệu này, các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên được cung cấp thông tin, định hướng kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ tỉnh trong xây dựng Đảng, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên được nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhằm thực hiện tốt hơn Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 31/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 340-QĐ/TW ngày 03/12/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X), trong thời gian qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng từ nội dung đến hình thức Thông tin Sinh hoạt chi bộ đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và hữu ích cho sinh hoạt chi bộ. Cụ thể:

Về tên gọi, thực hiện đổi tên gọi từ “Bản tin Thông báo nội bộ” thành "Thông tin sinh hoạt chi bộ” để phù hợp hơn với mục đích, yêu cầu của tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ cơ sở.

Về hình thức, thay đổi kích thước Bản tin Thông báo nội bộ từ 14cm x 20cm lên 16cm x 24 cm nhằm đưa thêm hình ảnh minh họa nội dung cho các bài viết sinh động, phong phú phù hợp yêu cầu thực tiễn. Thiết kế trang bìa thể hiện hình ảnh về hoạt động nổi bật của Đảng bộ tỉnh. Trang bìa và nội dung thông tin được in màu tạo sự sinh động, ấn tượng, thu hút người xem.

Về nội dung, trên cơ sở tài liệu được cung cấp (mạng LAN), app Thông tin Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng với những thông tin, nội dung nổi bật của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thông tin Sinh hoạt chi bộ đã tập trung vào những nội dung cơ bản mang tính định hướng, phù hợp với việc phục vụ sinh hoạt chi bộ. Trong đó, các bài viết thông tin về tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể tích cực tham gia viết bài, cung cấp những thông tin mới, thông tin chuyên sâu, thông tin chính thống, thông tin mang tính định hướng trên cơ sở chủ đề, gợi ý của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoặc chủ động viết bài cộng tác gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định, chọn lọc đưa vào Thông tin Sinh hoạt chi bộ phù hợp với chủ đề.

Chủ đề các tháng trong các năm được lựa chọn phù hợp tình hình thực tế và các sự kiện quan trọng của địa phương. Nội dung Thông tin Sinh hoạt chi bộ được triển khai theo 8 chuyên mục gồm: xây dựng Đảng, chính quyền; kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trao đổi - hỏi đáp; tin thế giới; văn bản mới.

Công tác phát hành, cung cấp tài liệu hướng đến đúng đối tượng; đảm bảo về số lượng, đúng về thời gian để sinh hoạt chi bộ đạt chất lượng cao. Tỉnh phát hành 01 số/tháng, từ năm 2022 trở về trước thực hiện phát hành bản in vào ngày 16 hàng tháng với khoảng 4.000 cuốn theo đối tượng gồm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Báo cáo viên cấp tỉnh; các tổ chức Đảng trực thuộc cơ sở. Hiện nay, tỉnh không thực hiện bản in mà đăng tải tài liệu trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh vào ngày 10 hàng tháng, góp phần định hướng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mở rộng đối tượng cũng như đảm bảo tính thời sự, tiết kiệm thời gian, kinh phí in ấn, vận chuyển, phát hành.

Công tác phát hành, cung cấp tài liệu hướng đến đúng đối tượng; đảm bảo về số lượng, đúng về thời gian để sinh hoạt chi bộ đạt chất lượng cao. 

Bên cạnh đó, nhằm nắm tình hình sau thời gian triển khai thực hiện, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình truy cập, khai thác tài liệu “Thông tin sinh hoạt chi bộ” hàng tháng của cán bộ, đảng viên trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành khảo sát, lấy ý kiến cán bộ, đảng viên với 8.294 người tham gia khảo sát. Đa số cán bộ, đảng viên tham gia khảo sát ở độ tuổi trung niên từ 36-55 tuổi (chiếm 64,1%); từ 18-35 tuổi (chiếm 25,6%); trên 56 tuổi chiếm tỷ lệ thấp (10,3%). Việc khảo sát giúp đánh giá tình hình truy cập, khai thác tài liệu “Thông tin sinh hoạt chi bộ” hiện nay.

Kết quả khảo sát cho thấy, đa số cán bộ, đảng viên cho rằng việc cập nhật tài liệu “Thông tin sinh hoạt chi bộ” trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh như hiện nay là phù hợp (chiếm 55,6%); tỷ lệ cán bộ, đảng viên cho rằng rất phù hợp (chiếm 31,8%); tỷ lệ cán bộ, đảng viên cho rằng phù hợp nhưng vẫn còn một số khó khăn (chiếm 11,9 %); tỷ lệ cán bộ, đảng viên cho rằng chưa phù hợp chiếm số lượng ít (chiếm 0,7 %).

Trên cơ sở những kết quả cơ bản đạt được, cùng những khó khăn, hạn chế cần khắc phục nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Thông tin Sinh hoạt chi bộ, địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm, đó là tiếp tục bám sát tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung trong đó kịp thời cập nhật các thông tin về tỉnh phù hợp với chủ đề, chuyên mục; tiếp tục cải tiến về hình thức để cán bộ, đảng viên nhất là đảng viên lớn tuổi sử dụng trên giao diện của điện thoại dễ nhìn, thuận tiện hơn; thường xuyên nắm bắt nhu cầu và khả năng tiếp cận của cán bộ, đảng viên để đổi mới về nội dung và hình thức được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (baria-vungtau.dcs.vn) ngày càng đáp ứng cho việc truy cập thông tin chính thống đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả./.

Hiền Lương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực