leftcenterrightdel
Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tích cực hoạt động trở lại. 

Ngày 27/7, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: Kiểm soát tốt dịch COVID-19, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Đợt thi đua nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2021.

UBND tỉnh Bắc Giang phát động thi đua kiểm soát tốt dịch COVID-19, khôi phục sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, an toàn xã hội năm 2021 được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra với 6 nội dung cụ thể:

Thi đua thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng, để giữ vững thành quả chống dịch. Tập trung toàn lực khôi phục nhanh hơn, toàn diện và an toàn các hoạt động kinh tế - xã hội; chủ động xây dựng kế hoạch, đặt ra mục tiêu rõ ràng, đảm bảo hết tháng 8/2021 lấy lại đà tăng trưởng trước khi có dịch và phấn đấu tăng trưởng mạnh hơn giai đoạn trước dịch.

Thi đua đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, hạ tầng kỹ thuật các KCN phục vụ thu hút đầu tư của tỉnh. Thi đua vận động thu hút đầu tư; đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khôi phục và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; nhanh chóng phục hồi sản xuất theo các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Tập trung cao đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm (OCOP).

Các ngành, các địa phương tập trung việc tháo gỡ các vướng mắc, để khơi thông nguồn lực, nhất là trong công tác hỗ trợ tuyển dụng, cung ứng lao động cho doanh nghiệp; công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án hạ tầng xã hội; các vướng mắc về quy định lưu thông phân phối hàng hóa, giải quyết thủ tục hành chính; có biện pháp giảm áp lực, gánh nặng chi phí xét nghiệm Covid-19, chia sẻ khó khăn cho doanh nghiệp.  

Thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. Tập trung nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ cấp thiết phát sinh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng một số dự án trọng điểm.

Thi đua thực hiện tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trong tình hình mới; đảm bảo thuận tiện, an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế để người dân quay lại khám, chữa bệnh. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 2) bảo đảm đúng quy chế, hiệu quả và tuyệt đối an toàn; tổ chức tổng kết năm học 2020-2021 và chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2021-2022. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính (PAPI, SIPAS, Par Index...). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Thi đua làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong tình hình mới; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ. Thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ; sẵn sàng có phương án tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Quan tâm làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kịp thời giải quyết các vụ tranh chấp phức tạp; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài của công dân.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, với những khó khăn trước mắt từ nay cho tới hết năm 2021, nhằm tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực thi đua yêu nước, phát huy thế mạnh, tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, năng động, sáng tạo tập trung thực hiện tốt những giải pháp: Phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đề ra. Phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm; phương pháp thi đua cụ thể, thiết thực, dễ thực hiện; phù hợp với điều kiện, khả năng tham gia của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân phát huy vai trò công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong việc hưởng ứng tham gia thực hiện các phong trào thi đua năm 2021.

Thực hiện nghiêm túc việc tổng kết đánh giá phong trào thi đua; bình xét khen thưởng đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, công bằng để tạo động lực thi đua. Chú trọng biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân ở cơ sở, trực tiếp lao động, sản xuất, những tập thể, cá nhân có tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua để nhân rộng, tạo sức lan toả rộng khắp, từ đó thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển.

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Bắc Giang; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong khối thi đua của tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao, tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thành thắng lợi “mục tiêu tiêu kép”, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2021. Tổng kết phong trào thi đua và thực hiện khen thưởng vào dịp cuối năm 2021. 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân phát huy vai trò chủ động, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực của cơ quan, địa phương và của mỗi gia đình.

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu mọi tập thể, cá nhân đều thi đua; thi đua hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra cho năm 2021. Mỗi tập thể đều phải phát động phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương. Các chỉ tiêu thi đua phải bám sát các nhiệm vụ, kế hoạch để thực hiện. Việc phát động thi đua phải được thực hiện ngay để tạo động lực lôi cuốn mạnh mẽ cả hệ thống chính trị; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân lao động trong tỉnh tích cực tham gia. Việc phát động thi đua là nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; phải kết hợp với các phong trào thi đua đã phát động để kết thúc đợt thi đua năm 2021 thực hiện đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm.

Lựa chọn, bình xét những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng. Thực hiện khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích; công khai, công bằng, dân chủ nhằm tạo động lực để thi đua; có tác dụng giáo dục, nêu gương và lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng xã hội./.

PV