Cũng tại Kỳ họp, các đồng chí: Hà Văn Bé được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội; Nguyễn Thế Toản được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách; Đặng Hồng Chiến được bầu giữ chức Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh.

Dưới đây là chân dung Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng các ban HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

leftcenterrightdel
 
Nhóm PV