leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. 

Chiều 23/11, Đoàn khảo sát số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021 và đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026.

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn khảo sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tới Đoàn khảo sát.

Đối với công tác quản lý biên chế, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết những kết quả Hải Dương đạt được trong thời gian qua là do sự thống nhất, đồng bộ, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Tỉnh cũng đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết thực hiện giao rõ chỉ tiêu sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Chủ động xây dựng các nghị quyết, đề án về sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế. Thực hiện song song việc tinh giản biên chế với sắp xếp tổ chức, bộ máy để mang lại hiệu quả cao nhất. Xây dựng hướng dẫn cụ thể về sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, chính sách cán bộ.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị Trung ương cần sơ kết, đánh giá đồng thời việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế để rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, phát huy kết quả đạt được. Cùng với tiếp tục giảm biên chế cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như đẩy nhanh tiến độ cải cách tiền lương; nâng định mức chỉ tiêu kỹ thuật chuyên môn để giao biên chế; áp dụng hình thức khoán khối lượng công việc...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế Nguyễn Quang Dương đánh giá cao những kết quả quản lý, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy của tỉnh trong giai đoạn qua và việc thực hiện những công việc trọng tâm, đột phá thực hiện Nghị quyết của Đảng trong năm 2021. Những kinh nghiệm, bài học của Hải Dương sẽ góp phần quan trọng để Đoàn khảo sát tham mưu cho Trung ương về công tác quản lý biên chế.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của tỉnh; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tiếp tục hoàn thiện báo cáo, làm rõ, đánh giá sâu sắc hơn những kết quả, kinh nghiệm, khó khăn, bất cập trong công tác quản lý biên chế. Bổ sung những căn cứ về đề xuất biên chế của tỉnh trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp tinh giản biên chế, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Sáng cùng ngày, Đoàn khảo sát đã làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, một số sở, ngành, địa phương của tỉnh để nắm rõ tình hình thực hiện quản lý và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị về biên chế.

Giai đoạn 2015-2021, Hải Dương đã thực hiện bảo đảm lộ trình, bám sát mục tiêu của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế. Đến nay, các chỉ tiêu về sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn của tỉnh đã cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Toàn tỉnh đã giảm được 13,6% biên chế so với năm 2015. Căn cứ vào nguyên tắc, yêu cầu thực tế, tỉnh đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 giữ ổn định so với biên chế được giao đến cuối năm 2021./.

Biên Hòa