Bạn Lê Thị Thảo đạt giải Nhất Cuộc thi tuần 17

Thứ hai, 23/12/2019 10:45
(ĐCSVN) – Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng bạn Lê Thị Thảo, Cục Thi hành án, Quân khu 7, Phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đoạt giải Nhất tuần thi thứ 17 (từ 16 – 23/12).

Trong tuần thi thứ 17, đã có 65.246 người tham gia thi với 146.188 lượt thi, có 5.201 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

leftcenterrightdel
 Bạn Lê Thị Thảo, Cục Thi  hành án, Quân khu 7 

Sau tuần thi này, tuần thi thứ 18 là tuần cuối cùng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

10 tỉnh có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ 17:

STT

Tỉnh/Thành phố

Số người tham gia

Số lượt tham gia

1

Tỉnh Hà Tĩnh

9991

21751

2

Thành phố Hồ Chí Minh

8553

13698

3

Thành phố Hà Nội

5418

17140

4

Tỉnh Nghệ An

3767

18091

6

Tỉnh Thừa Thiên Huế

2551

3011

5

Tỉnh Quảng Ninh

2165

2544

7

Tỉnh Lâm Đồng

1788

2274

8

Tỉnh Hải Phòng

1571

1734

9

Tỉnh Quảng Trị

1502

2482

10

Tỉnh Bắc Giang

1323

1633

Đáp án câu hỏi Tuần 17

STT

Đáp án đúng

Câu hỏi 1

B

Câu hỏi 2

A

Câu hỏi 3

C

Câu hỏi 4

A,B,C,D

Câu hỏi 5

A,B,C,D

Câu hỏi 6

A,B,C

Câu hỏi 7

A, B,D

Câu hỏi 8

B

Câu hỏi 9

ABCD

Câu hỏi 10

D

Số người trả lời đúng

5.201

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các bạn sau đây đã đoạt giải:

GIẢI NHẤT

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Lê Thị Thảo

 

Phòng Thi hành án – Quân khu 7 - Phường 6 - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh

5.201

16/12/2019 15:37:10

 

GIẢI NHÌ

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Lê Đình Hùng

 

Xã Mỹ Lộc – huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh

 

5.200

16/12/2019 21:38:19

 

Đàm Thị Huyền

 

Xã Cảnh Thụy – huyện Yên Dũng - tỉnh Bắc Giang

5.200

17/12/2019 15:50:12

 

GIẢI BA

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Triệu Thu Thủy

 

Xã Thạch Hòa - huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội

5.200

18/12/2019 17:02:12

 

Kiều Thu Hằng

 

Huyện ủy Hương Khê - huyện Hương Khê - tỉnh Hà Tĩnh

 

5.200

19/12/2019 09:50:56

 

Phạm Văn Sơn

 

Trường TH Định Hóa – huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình

 

5.200

21/12/2019 20:08:21

 

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Vũ Xuân Lợi

Đảng ủy, UBND xã Đông Hải - huyện Quỳnh Phụ - tỉnh Thái Bình

5.203

18/12/2019 12:05:37

 

Nguyễn Đức Lăng

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, hường Thanh Bình - Thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương

5.199

21/12/2019 18:16:09

 

Nguyễn Thị Linh

 

UBND xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

5204

 

16/12/2019 20:36:21

 

Phạm Hùng

 

Trường Sĩ quan Pháo binh

phường Sơn Lộc -thị xã Sơn Tây- Hà Nội

5204

 

18/12/2019 05:27:17

 

Nguyễn Ngọc Thành

 

Trường Sĩ quan Chính trị

Xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – TP Hà Nội

5204

 

18/12/2019 17:03:29

 

Câu hỏi dự thi tuần 18 (tuần cuối Cuộc thi)

Câu 1: Nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016), Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nêu những nhận định nào sau đây?

A.   Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình…

B.    Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển

C.    Bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi….

D.   Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng

Câu 2: Nghị quyết số 04-NQ/TW, khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30/10/2016 đã chỉ ra bao nhiêu biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ?

A. 21 biểu hiện

B. 24 biểu hiện

C. 27 biểu hiện

D. 30 biểu hiện

Câu 3: Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện mấy nội dung?

A.   08 nội dung

B.    07 nội dung

C.    06 nội dung

D.   05 nội dung

Câu 4: “Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình; không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình; trái lại, rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn người!”.

Câu nói trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu ra tại Hội nghị nào?

A.   Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng năm 2016

B.    Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XII

C.    Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2016

D.    Hội nghị toàn quốc tổng kết ngành Nội chính Đảng năm 2016

Câu 5: Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” nêu rõ bao nhiêu hành vi chạy chức, chạy quyền?

A.   3 hành vi chạy chức, chạy quyền

B.    4 hành vi chạy chức, chạy quyền

C.    5 hành vi chạy chức, chạy quyền

D.   6 hành vi chạy chức, chạy quyền

Câu 6: Nghị quyết số 19-NQ/TW năm 2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập” giai đoạn đến năm 2021 đặt ra mục tiêu cụ thể nào?

A.   Giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập…

B.    Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015…

C.    Cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập…

D.   Giảm 30% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015…

Câu 7: Bạn cho biết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 đã quy định thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở?

A.   Tháng 4/2020

B.    Tháng 6/2020

C.    Tháng 9/2020

D.   Tháng 5/2021

Câu 8: “Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước…” được nêu rõ trong Quy định nào của Bộ Chính trị?

A.   Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 15/11/2017

B.    Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017

C.    Quy định số 103 - QĐ/TW, ngày 15/11/2017

D.   Quy định số 104 QĐ/TW, ngày 15/11/2017

Câu 9: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”. Bạn cho biết, quan điểm trên được nêu trong Nghị quyết nào?

A.   Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

B.    Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

C.    Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

D.   Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Câu 10: “Chúng ta có thể tự hào và tin tưởng báo cáo với Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã xây dựng đất nước ta mười lần to đẹp hơn và "ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong muốn của Người. Điều đó càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.” Bạn cho biết đó là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong diễn văn tại sự kiện nào?

A.   Diễn văn tại Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2019

B.    Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng, năm 2019

C.    Diễn văn Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 khóa XII, năm 2019

D.   Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm 2016

BTC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực