Ban Tuyên giáo Trung ương họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng và trao Huy hiệu Đảng

Thứ năm, 01/02/2024 17:36
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn, dấu ấn của công tác Tuyên giáo.
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. 

Chiều 1/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và Lễ trao Huy hiệu Đảng. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu tại buổi họp mặt.

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các vụ, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 94 năm của Đảng. Đồng chí nêu rõ, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Trung ương Đảng, những năm qua với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động, đổi mới, sáng tạo, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương luôn bám sát đường lối, chủ trương của Trung ương Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp với Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; tập trung nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động thuộc lĩnh vực tuyên giáo nhằm củng cố sự tin tưởng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương có nhiều đổi mới, được triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt, nhất là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên, công tác dân vận, công tác phát triển Đảng được quan tâm, phát triển... Qua đó, củng cố sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn Đảng bộ cơ quan, khích lệ cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, ngày càng vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng trong triển khai chức năng, nhiệm vụ của Ban trên lĩnh vực tuyên giáo thực sự hiệu quả, đặc biệt trên lĩnh vực định hướng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, phát huy vai trò “đi trước mở đường” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn tin tưởng rằng, mừng Đảng 94 mùa Xuân, mừng đất nước đổi mới, với tinh thần và khí thế mới, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục khẳng định quyết tâm, kiên định mục tiêu mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, xây dựng quốc gia, dân tộc “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

leftcenterrightdel
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí: Đoàn Văn Báu, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị; Vũ Trọng Hà, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương. 

Xúc động, vinh dự và tự hào được đại diện cho những đảng viên trẻ, tuổi trẻ Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại cuộc họp mặt, đồng chí Vũ Ngọc Ánh (chuyên viên Vụ Tổ chức – Cán bộ) đã nêu bật quyết tâm của thế hệ trẻ hôm nay nối tiếp truyền thống của Ban Tuyên giáo Trung ương; luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của người Đoàn viên, người Đảng viên, người công chức, viên chức. Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, sắt son niềm tin với Đảng, với Tổ quốc và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn vững vàng, kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại âm mưu diễn biến hòa bình, những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, bồi đắp lý tưởng cách mạng, học và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống. Tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do lãnh đạo, tổ chức phân công.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng các đồng chí vinh dự được đón nhận huy hiệu cao quý của Đảng. Đồng chí khẳng định, các đồng chí được nhận Huy hiệu 40 và 30 năm tuổi Đảng hôm nay là những đảng viên có quá trình phấn đấu, rèn luyện, trải qua quá trình công tác, dày dạn kinh nghiệm, đảm nhiệm nhiều trọng trách.

“Ở các cương vị công tác khác nhau, các đồng chí đã luôn thể hiện bản lĩnh của người cộng sản, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn chủ động, tâm huyết, sáng tạo, tận tụy trong công việc, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đọc diễn văn kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng. 

Ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; tri ân các thế hệ cán bộ, đảng viên ưu tú, lão thành của Ðảng và những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, 94 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo gắn bó sâu sắc và có những đóng góp quan trọng với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Trong những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” đều có sự đóng góp to lớn, dấu ấn của công tác Tuyên giáo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Những thành tựu đó là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, sức lực, bản lĩnh, ý chí của các thế hệ cán bộ, đảng viên, của những thế hệ nối tiếp thế hệ những cán bộ, đảng viên ngành Tuyên giáo. Qua 94 năm, các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo ngày càng trưởng thành, được Đảng giao các nhiệm vụ, trọng trách quan trọng; nhiều đồng chí vinh dự được trao tặng các Huy hiệu 60 năm, 50 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Những thành quả các thế hệ cha anh đã dày công gây dựng suốt 94 năm qua luôn là động lực để đội ngũ cán bộ tuyên giáo hôm nay tiếp tục vững bước đi lên, viết tiếp những trang sử vẻ vang của ngành, của Ban trong giai đoạn mới, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

leftcenterrightdel
Đảng viên Vũ Ngọc Ánh, đại diện cho cán bộ, đảng viên trẻ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. 

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trong năm trong 2024, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 03 trọng tâm là học tập, nêu gương và làm theo, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định về nêu gương của Đảng.

 “Làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có những đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; tích cực xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu.

leftcenterrightdel
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi họp mặt. 

Trước mắt, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị hướng dẫn và tổ chức thật tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, trong đó nêu bật sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương, các cấp chính quyền trong thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết. Đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung, vấn đề liên quan để tổ chức thành công Hội nghị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gặp mặt văn nghệ sỹ, trí thức, nhà khoa học Xuân Giáp Thìn 2024 và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024…

Nhân dịp này, Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng thời, Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí: Đoàn Văn Báu, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị; Vũ Trọng Hà, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương./.

 

Tin, ảnh: Minh Chính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực