leftcenterrightdel
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 2/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông báo việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu cũng được nghe lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo quy định tại Điều 42, 52 của Luật Bầu cử đại biểu HĐND; các quy định hiện hành về quy trình hiệp thương, làm hồ sơ và nộp hồ sơ ứng cử… Trong đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND TP trong khoảng thời gian từ ngày 24/2-11/3, với các hội nghị bắt buộc như: Họp ban lãnh đạo để dự kiến giới thiệu người ứng cử; lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND TP.

Hồ sơ của người ứng cử được thực hiện theo mẫu quy định và chậm nhất đến 17h00 ngày 14/3, người ứng cử phải hoàn thành.

Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận làm rõ những vướng mắc liên quan đến giới thiệu, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND TP ở các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị thời gian tới, các đơn vị cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của TP để áp dụng tại đơn vị mình để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Các bước giới thiệu, ứng cử đại biểu bảo đảm dân chủ, đúng luật, đúng thời gian quy định để đạt kết quả tốt, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử…/.

Trung Anh