Phát biểu đề dẫn, đồng chí Vũ Thị Giáng Hương, Trưởng ban Công nhân và đô thị, Trung ương Đoàn nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị trong đó, công tác dân vận chính quyền có vai trò quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhằm tăng cường công tác dân vận chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Ban Cán sự Đảng Chính phủ chọn chủ đề công tác năm 2019 là “Năm dân vận chính quyền”.

Cán bộ, công chức, viên chức trẻ tại diễn đàn

Với vai trò là tổ chức của những người trẻ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động và triển khai các phong trào hành động cách mạng để khơi dậy tiềm năng của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong tham gia đề xuất các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, qua đó, đóng góp tích cực vào kết quả triển khai các hoạt động của “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Bày tỏ suy nghĩ tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Biên Cương, Chính trị viên Liên đội 27, Lữ đoàn 113, Binh chủng Đặc công cho biết, để thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” (Trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cộng đồng và trách nhiệm với bản thân) không có gì là khó khăn hay cao siêu cả, mà đơn giản sự gần gũi, lắng nghe, đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội; là sự xung kích, gắn bó say mê, hoá thân vào công việc và coi việc của tập thể là việc của chính mình.

Với suy nghĩ như vậy, Chính trị viên Nguyễn Biên Cương đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả. Anh được Hội đồng khoa học Lữ đoàn công nhận và trao giải A với cải tiến “Áo phao tập bơi”, “Bộ sản phẩm cắt chữ”; giải B với sáng kiến “Bộ giá chân bia các bài bắn chống khủng bố”…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi về vai trò của dân vận chính quyền trong việc xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với công tác dân vận chính quyền; vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong tham gia công tác dân vận chính quyền tại các địa phương, đơn vị; góp ý kiến về những nội dung Đoàn có thể tham gia thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền; trao đổi những mô hình hay, cách làm hiệu quả của Đoàn trong công tác dân vận chính quyền…

Các đại biểu cũng đã đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trẻ về công tác dân vận; phương pháp dân vận hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức trẻ đáp ứng yêu cầu tình hình mới; những nội dung phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các cấp chính quyền để nâng cao hiệu quả dân vận chính quyền.

Quang cảnh diễn đàn

Phát biểu kết luận, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hai năm vừa qua tổ chức Đoàn các cấp đã tạo môi trường thực tiễn sinh động, phong phú để cán bộ, công chức, viên chức trẻ có nhiều sáng kiến, cách làm hay tham gia vào công tác dân vận chính quyền để có nhiều hơn những tập thể, cá nhân điển hình và những mô hình dân vận khéo đóng góp vào thành công chung của “Năm dân vận chính quyền” 2018 và 2019.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn cho rằng, thời gian tới, cần có nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn về dân vận chính quyền cũng như trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong việc thực hiện. Muốn vậy, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải cố gắng học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết là nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, đạo đức công vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc, với người dân, với doanh nghiệp, với cộng đồng.

Tổ chức Đoàn các cấp cần tạo ra nhiều hơn các sân chơi, diễn đàn, phương thức hoạt động mới để cán bộ, công chức, viên chức trẻ có cơ hội được tham gia đóng góp sáng kiến cũng như chủ động đề xuất với lãnh đạo để ứng dụng các giải pháp, sáng kiến vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tham gia tốt vào công tác dân vận chính quyền./.

Tin, ảnh: Minh Châu