Cần nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng

Thứ hai, 02/12/2019 19:42
(ĐCSVN) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu Tỉnh ủy Sóc Trăng cần đảm bảo tính cụ thể, tránh hình thức; nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế...
leftcenterrightdel
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu tại cuộc làm việc .

Ngày 2/12, Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Cùng tham dự có các đồng chí: Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Theo báo cáo của đoàn công tác, thời gian qua, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã quan tâm quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên đối với công cuộc đấu tranh PCTN và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN đã được quan tâm; một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt như công tác cải cách hành chính đối với các quy định về thủ tục, trình tự, các loại giấy tờ cần thiết khi đến liên hệ và thời gian giải quyết, trả kết quả, lịch tiếp công dân; việc công khai, minh bạch phân bổ dự toán, tình hình và kết quả sử dụng kinh phí ngân sách, sử dụng tài sản, trang thiết bị, mua sắm trang thiết bị; công khai kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn;…

Đặc biệt, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được quan tâm; công tác kiểm tra, thanh tra, tự kiểm tra, tự thanh tra đã phát hiện các sai phạm, bước đầu đã xử lý một số trường hợp, cả kỷ luật Đảng và chuyển cơ quan điều tra. Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được quán triệt, chỉ đạo nghiêm túc.

Toàn tỉnh đã triển khai 48 cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, thu, chi tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản. Qua thanh tra đã thu hồi được 96,6% tổng số tiền sai phạm. Việc tiến hành kiến nghị xử lý hành chính đối với tập thể, cá nhân có sai phạm được triển khai nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật….

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu cho biết, Sóc Trăng đã thành lập, duy trì Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện công tác PCTN, lãng phí trong đó chú trọng các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về PCTN, lãng phí, nhất là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao về những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Sóc Trăng trong việc triển khai công tác PCTN. Đồng chí nhấn mạnh, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo công tác PCTN tỉnh, công tác kiểm tra, thanh tra; việc công khai, minh bạch trong hoạt động được nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện; việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu được quán triệt, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, từ đó chấn chỉnh lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, huy động sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân đối với công tác PCTN.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Đại hội XII của Đảng đã xác định, đấu tranh PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và của cả hệ thống chính trị. Với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, vừa khẩn trương, tích cực, vừa bài bản, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, cụ thể của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN Nguyễn Phú Trọng, từ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác PCTN được quan tâm, nhiều vụ án tham nhũng lớn được đưa ra xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm,… Từ những kết quả này, tham nhũng từng bước được kiềm chế, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng được tăng cường, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân và đưa đất nước ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, tại Hội nghị tổng kết công tác PCTN năm 2018 đã đánh giá: công tác tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, làm cản trợ sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong dư luận, là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước; trách nhiệm người đứng đầu chưa được phát huy; việc thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp;…

Do đó, để công tác PCTN tỉnh Sóc Trăng đạt hiệu quả và phát huy dân chủ hơn nữa, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Tỉnh ủy cần quyết liệt triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018 và tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo theo hướng chú trọng về chất lượng, nội dung, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đặc biệt, chú ý các giải pháp phòng ngừa theo Luật PCTN năm 2018 như: cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng…

Đối với việc xây dựng kế hoạch PCTN hằng năm, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu Tỉnh ủy Sóc Trăng phải đảm bảo tính cụ thể, tránh hình thức, chỉ đạo có hiệu quả. Cần nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, đồng thời đẩy mạnh thu hồi, tài sản trong các vụ án kinh tế và khắc phục thiệt hại về kinh tế qua công tác thi hành.

Để công tác PCTN tạo được sự đồng tình trong nhân dân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí phải cùng vào cuộc để huy động sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân. Cùng với đó, cần chú trọng tới việc xem xét, trả lời yêu cầu, kiến nghị của cử tri theo quy định của pháp luật. Giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan trong kết luận thanh tra và thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra..

Trước đó, Tổ giúp việc Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã làm việc với 9 sở, ngành của tỉnh Sóc Trăng: Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Cục thi hành án, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thành ủy Sóc Trăng, từ kết quả làm việc, Đoàn công tác đã xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại tỉnh Sóc Trăng trong năm 2019./.

Tin, ảnh: Hương Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực